ناصر چمنی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به استمرار مشکلات کارخانه هایی مثل “نیشکر هفت تپه”ناصر چمنی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به استمرار مشکلات کارخانه هایی مثل “نیشکر هفت تپه”گفت: باید جلوی خصوصی سازی گرفته گردد تا اصلاحات لازم در روال واگذاری شرکتها صورت گیرد. این مقام مسئول […]

ناصر چمنی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به استمرار مشکلات کارخانه هایی مثل “نیشکر هفت تپه”ناصر چمنی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به استمرار مشکلات کارخانه هایی مثل “نیشکر هفت تپه”گفت: باید جلوی خصوصی سازی گرفته گردد تا اصلاحات لازم در روال واگذاری شرکتها صورت گیرد.

این مقام مسئول کارگری با بیان این که به جای خصوصی سازی، خصولتی سازی کرده ایم، اظهار کرد: دولت باید شرکتهایی که کارگران را به این روز انداخته از چنگ مسئولان آن بگیرد و به نحو تعاونی به خود کارگران بدهد تا از این طریق هم مشکلات کارخانه حل گردد و کارگران با دلگرمی به کار دنبال کردند و هم کارخانه به سوددهی برگردد.

چمنی تاکید کرد: اگر دولت به تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد معتقد است و سیاستهای اصل ۴۴ قانون بنیادی را که بر واگذاری به بخش تعاون به عنوان یک بخش خصوصی تاکید کرده قبول دارد، خوب ترین کار این هست که شرکتهاو کارخانه هایی مثل هپکو و هفت تپه را به بخش تعاون واگذار نماید.

نائب ریاست محور عالی انجمن های صنفی کارگران دنبال کرد: مشکلات ما در بحث خصوصی سازی شرکتها فراتر از این هست، چون کارخانه ها را ضررده نشان دادند تا به جای آن که در بورس به فروش رسیده گردد در مزایده به فروش برود، در حالی که اگر همین کارخانه ها به قیمتی که به فروش رسیده گردید به کارگران واگذار می گردید امروز دولت با اعتراضات و بدهکاری ها و پرداخت مطالبات معوق کارگران رو به رو نبود و کارخانه ای که سودده بود، ضررده نمی گردید.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا کمیته تحقیق و تفحص از خصوصی سازی را به جریان بیاندازند و ارزیابی کنند آیا شرکتهایی که به نام خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده اند، به نرخ حقیقی به فروش رسیده شدند؟

“شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه”

انتهای پیام