دکتر کوروش فرزین در اظهار کرد وگو با ایسنا،  درباره چگونگی  بازنشستگی کارمندان دولت که بیمه سلامت دارند، اظهار کرد: کارکنان دولت عموما دو صندوق برای خدمات بیمه ای خود دارند، یک صندوق بیمه تندرستی هست که برای بحث معالجه کارکنان دولت هست و حق بیمه معالجه از حقوق آنان کسر می گردد و یک سهمی […]

دکتر کوروش فرزین در اظهار کرد وگو با ایسنا،  درباره چگونگی  بازنشستگی کارمندان دولت که بیمه سلامت دارند، اظهار کرد: کارکنان دولت عموما دو صندوق برای خدمات بیمه ای خود دارند، یک صندوق بیمه تندرستی هست که برای بحث معالجه کارکنان دولت هست و حق بیمه معالجه از حقوق آنان کسر می گردد و یک سهمی هم برای بازنشستگی و حقوق مستمری از حقوق شان کسر می گردد.

مدیرکل بیمه تندرستی استان تهران اضافه کرد: برای بازنشستگان بیمه تندرستی پس از بازنشستگی، دفترچه بیمه تندرستی صادر می گردد با این تفاوت که دفترچه از حالت شاغل به مستمری بگیر تغییر می کند.

به گفته وی، حدود ۳هزار پزشک نیز در تهران با سازمان بیمه تندرستی طرف قرارداد می باشند که هزار تن از آنان متخصص و حدود ۲هزار تن نیز پزشک عمومی می باشند.

انتهای پیام