به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در گذشته، معنا بین المللی سازی، پدیده ای حاشیه ای به حساب می آمد و زیادتر با جذب دانشجوهای بین المللی شناخته می گردید. اما در نیم قرن گذشته با گسترش عواملی مثل جهانی شدن، فناوری های نوین، بازاریابی بین المللی و رقابت پذیری بین المللی، این پدیده […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در گذشته، معنا بین المللی سازی، پدیده ای حاشیه ای به حساب می آمد و زیادتر با جذب دانشجوهای بین المللی شناخته می گردید. اما در نیم قرن گذشته با گسترش عواملی مثل جهانی شدن، فناوری های نوین، بازاریابی بین المللی و رقابت پذیری بین المللی، این پدیده زیادتر مورد توجه نظام های آموزشی کشورهای متفاوت قرار گرفته هست و تقریباً در تمامی مؤسسات تعلیم عالی معتبر، بین المللی سازی از نقش اصلی بهره مند بوده و فرآیندهای ذی ربط به اعتباربخشی، بررسی درون سازمانی، موافقت نامه های هدفمند و همکاری در پژوهش های بین المللی موردتوجه قرار گرفته اند.

در مورد تعلیم عالی، مهمترین اشکال بین المللی سازی دربردارنده جابجایی دانشجوهای، جابجایی کادر آموزشی، بین المللی سازی برنامه درسی، گسترش واحدهای دانشگاهی فرامرزی، موافقت نامه های همکاری بین المللی، شبکه های دانشگاهی فراملیتی و جابه جایی مجازی فرامرزی می باشند. در چند دهه موخر راهبرد بین المللی سازی در سطح جهانی گسترش یافته و در کشور ما نیز، بسته دگرگونی و نوآوری در تعلیم پزشکی ایران مصوب ۱۳۹۴، یکی از راهبردهای با اهمیت درزمینه دگرگونی تعلیم علوم پزشکی را بین المللی سازی ذکر کرده هست.

در همین خصوص، محققین کشور دست به انجام پژوهشی زده اند که در آن عاملان تاثیرگذار بر بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت علمی مورد واکاوی واقع شده هست.

در این پژوهش، محققین دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوشش نموده اند تا نظر اعضای هیئت علمی را در مورد این دو سوال تألیف نموده و تحلیل کنند: ۱) حیطه های سیاسی، مالی، مدیریتی، اطلاع رسانی، دانشگاهی و فرهنگی به چه میزان بر بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی اثرگذاری دارد؟ و ۲) اولویت بندی حیطه های تأثیرگذار بر بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی به چه صورتی هست؟

یافته های این پژوهش نمایش داد که تمامی عاملان شناسایی شده بر بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی اثرگذاری گذارند. از دیدگاه همکاری کنندگان در این پژوهش، در حیطه اقتصادی، عامل افزایش اعتبارات مالی دانشگاه درزمینه بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی، بیشترین تأثیرگذاری را داشته و در تصریح آن میتوان گفته بود که دانشگاه ها برای این که بتوانند رقابت پذیری بین المللی دارا باشند لازم هست مورد پشتیبانی های مالی دولت ها قرار گیرند.

به گفته حامد زمانی منش، محقق گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی و همکارانش: «در حیطه فرهنگی نتیجه های نمایش داد که برای بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه داشت و از نظر همکاری کنندگان، افزایش دیدگاه های خوش بینانه در دانشگاه نسبت به حضور دانشجوهای بین المللی حائز اهمیت بیشتری هست. درواقع برای بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی لازم هست در سطح دانشگاه فضای فرهنگی جذاب و برانگیزنده ایجاد گردد و نسبت به فرهنگ های دیگر انعطاف پذیری داشت تا امکان جذب دانشجوهای و اساتیدی بین المللی بیشتری فراهم شود».

به باور این محققان دانشگاهی: «در حیطه سیاسی، تمامی عاملان شناسایی شده، بر بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی تأثیرگذار بودند و در این میان آسان سازی صادر کردن ویزا و روادید برای ورود دانشمندان و اساتید معروف تعلیم علوم پزشکی زیادتر مورد توجه بود. درواقع میتوان بیان داشت که گسترش تعاملات علمی بین المللی با کشورهای مدرن و احساس احتیاج به بین المللی سازی از جانب دولت مردان توان دارد چشم انداز روشن تری از بین المللی سازی تعلیم برای دانشگاه های علوم پزشکی مهیا نماید».

زمانی منش و همکارانش اضافه می کنند: «در حیطه دانشگاهی، توجه به سیاست بین المللی سازی در چشم اندازهای بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی حائز اهمیت بیشتری بود. علاوه بر این عرضه قسمتی از برنامه های درسی به زبان انگلیسی، عضویت اساتید در مجامع و انجمن های بین المللی، همکاری در پروژه های تحقیقاتی بین المللی و برپایی اجلاس های بین المللی و رابطه با دانشگاه های برتر جهان از عاملان با اهمیت در حیطه دانشگاهی بوده که با نتیجه های مطالعه حاضر همخوانی دارد».

در این پژوهش علاوه بر این مشخص گردید که اعطای استقلال به دانشگاه های علوم پزشکی برای جذب دانشجوهای بین المللی و بهسازی ساختار نظام برنامه ریزی تعلیم علوم پزشکی از دیدگاه همکاری کنندگان با اهمیت تلقی می گردند و در تحقیقات گذشته نیز مورد تائید قرار گرفته اند.

مجریان این پژوهش بیان می کنند: «علاوه بر این ها، برای بین المللی سازی دانشگاه های علوم پزشکی لازم هست کانال رابطه ای با دانشگاه های معتبر جهانی برقرار گردد، تبادلات علمی و اطلاعاتی با انجمن های بین المللی همواره فراهم گردد و از ایده های جدید درزمینه بین المللی سازی استقبال شود».

گفتنی هست این یافته ها که توان دارند در انجام کارهای منسجم برای بین المللی سازی تعلیم علوم پزشکی تاثیرگذار واقع گردند، در نشریه «پژوهش در تعلیم علوم پزشکی» منتشر شده اند.

نشریه فوق دارای رده علمی پژوهشی بوده و توسط مرکز پژوهش ها و توسعه تعلیم علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان و در قالب فصل نامه انتشار می یابد.

انتهای پیام