به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه، چندتا نکته را در ارتباط با افراد کم‌شنوا یا ناشنوا رعایت کنیم، تا دنیا برای آن‌ها راحت‌تر شود.  

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه، چندتا نکته را در ارتباط با افراد کم‌شنوا یا ناشنوا رعایت کنیم، تا دنیا برای آن‌ها راحت‌تر شود.