خبرگزاری ایرنا: قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه «موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سطح معاونان ریاست جمهوری در دست ارزیابی است» اظهار کرد: دولت در کوشش هست تا ۲ ماه از حقوق ممعوقه کارگران این شرکت طی هفته جاری پرداخت گردد. این مقام مسئول دراستانداری خوزستان با […]

خبرگزاری ایرنا: قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه «موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سطح معاونان ریاست جمهوری در دست ارزیابی است» اظهار کرد: دولت در کوشش هست تا ۲ ماه از حقوق ممعوقه کارگران این شرکت طی هفته جاری پرداخت گردد.

این مقام مسئول دراستانداری خوزستان با اشاره به اینکه حقوق چهار ماه کارگران هفت تپه معوق شده هست، اضافه کرد: اولویت مجموعه مدیریتی استان این هست که ۲ تا سه ماه از این مطالبات طی هفته جاری پرداخت گردد.

قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان آرامش را برای رسیدن به مطالبات کارگران ضروری قرائت کرد و اضافه کرد: از این قشر زحمتکش درخواست می‌شود تا پیش از اینکه فرآورده ها از بین بروند به سر کار خود بازگردند تا از این طریق بخش عمده‌ای از مطالبات آنان تأمین و پرداخت گردد.

وی یادآور گردید: شرایط درآمدی شرکت هفت تپه وضع پایداری دارد و دولت این اختیار را دارد تا وقتی که دادستانی کشور به مبحث اعضای هیأت مدیره این شرکت رسیدگی کند از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده ها مطالبات کارگران را بپردازد؛ در نتیجه برگشت کارگران و ادامه فعالیت رابطه مستقیمی با پرداخت مطالبات آنان دارد.

گفتنی هست حدود یکهزار کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نماز جمعه شوش حاضر گردیدند و از امام جمعه خواستار رسیدگی به مشکلات خود گردیدند. به دنبال اعتراض کارگران شرکت نیشکر «هفت تپه» غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ، شرایط کنونی را عادی دانسته و هر گونه درگیری میان کارگران و نیروهای امنیتی را زیر سؤال برد.