محمد لاهوتی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در دستورالعمل های ارزی خود، پنج شیوه برای برگرداندن ارز مدنظر داشته که تنها یکی از آنان که همان سیستم نیماست، اجرایی شده و این سیستم نیز مشکلات خاص خود را داشته هست. به گفته وی، یکی از این مشکلات به نحوه ارائه […]

محمد لاهوتی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در دستورالعمل های ارزی خود، پنج شیوه برای برگرداندن ارز مدنظر داشته که تنها یکی از آنان که همان سیستم نیماست، اجرایی شده و این سیستم نیز مشکلات خاص خود را داشته هست.

به گفته وی، یکی از این مشکلات به نحوه ارائه ارز ازسوی صادرکنندگان باز می گردد؛ آنان باید بر طبق قواعد مدنظر داشته شده، ارز خود را به سیستم وارد کرده و به صرافان واگذار نمایند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران دنبال کرد: صرافان به شکلی شرکت های پوششی به شمار می روند که حواله ارز ازسوی صادرکنندگان کوچک و متوسط، یعنی صادرکنندگان غیرپایه نفتی، امکان ندارد و همین مساله مشکل ساز شده هست.

لاهوتی، با بیان این که زیادی از صادرکنندگان برای تولید کالاهای خود به مواد اولیه احتیاج دارند، اظهار کرد: با دستورالعمل های ارزی فعلی، برای واردات مواد اولیه به ارز آزاد احتیاج هست و پس از آن ارز حاصل از صادرات، به سیستم نیما وارد می گردد که این مبحث نیز باید در مدیریت بازار، با تجدیدنظر روبه رو گردد.

وی اضافه کرد: با توجه به جمیع این شرایط، به نظر می آید مبحث پیمان سپاری ارزی نتوانسته به نتیجه های مدنظر خود برسد و به همین سبب، ایجاد تغییر در شرایط بازار توان دارد برای ادامه روند صادراتی کشور اهمیتی جدی داشته باشد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به رویکردهای حمایتی دولت از صادرات در طول سال های گذشته، اظهار کرد: از دوران پس از جنگ تحمیلی که مباحث اقتصادی برای کشور ارزش بیش تری پیدا کرد، دولت کوشش کرد با استفاده از بعضی سیاست های حمایتی، شرایط را برای توسعه صادرات مهیا کند. موضوعاتی مثل معافیت مالیاتی یا ممنوعیت پیمان سپاری ارزی که از برنامه چهارم توسعه وارد گردید و تا برنامه ششم نیز ادامه یافته هست، در دل همین نگاه کلان شکل می گیرد.

انتهای پیام