امروزه دقیقاً همین خطا در ارائه خودرو طرح شده هست. با توجه به افزایش نرخ ارز قیت دارایی من جمله خودرو افزایش یافته هست و این امر فشارهای سیاسی روی دولت را بشدت بالا برده هست و تعدادی دولت را تحت فشار گذاشته اند تا با پیش فروش حتمی خودرو در این بازار نرخ ها […]

امروزه دقیقاً همین خطا در ارائه خودرو طرح شده هست. با توجه به افزایش نرخ ارز قیت دارایی من جمله خودرو افزایش یافته هست و این امر فشارهای سیاسی روی دولت را بشدت بالا برده هست و تعدادی دولت را تحت فشار گذاشته اند تا با پیش فروش حتمی خودرو در این بازار نرخ ها را کنترل کند، غافل از اینکه این افزایش نرخ متاثر از سوداگری هست و با این کارها مهار نمی توان. همان گونه که پیش فروش سکه موجب گردید تا درآمد مفت و هنگفتی نصیب افرادی گردد. پیش فروش خودرو در قیمتهایی که پایین تر از بازار هست و ربطی به نرخ در زمان تحویل ندارد رانت و درآمد مفتی را نصیب خریداران خودرو خواهد کرد. لازم نیست تا اقتصاد خوانده باشیم تا وجود رانت در این بازار را فهم کنیم لکن کافی هست به رفتارهای مردم ببینیم!

مردم رانتی را دیده اند که به آن حمله برده اند.

در کتاب ها و کلاس های اقتصاد مقدماتی گفته می گردد هرجا درخواست ها زیادتر از ارائه هست آشکار هست که نرخ ها در نرخ تعادلی نیستند. راه حل واضح ارتقا نرخ تا نرخ تعادلی هست یعنی جایی که ارائه با درخواست ها برابر گردد. دولت به جای اینکه از افزایش نرخ خودرو وحشت زده گردد و اهتمام کند رانت ایجاد کند و این رانت را تا حد امکان برابر بین خریداران توزیع کند خوب تر هست رانت ایجاد شده را خود به نحو مالیات بردارد و به اقشار فقیری که در شرایط موخر دچار مشکل شده اند توزیع کند یا دست کم تعهدها برجا مانده اش را تادیه کند.

انتهای پیام