دکتر مرتضی براری در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به محورهای سند دوم ۱۰ ساله راهبردی فضایی کشور، اظهار کرد: برنامه های “سنجش از دور”، “ماهواره مخابراتی”، “اکتشافات و زیست فضایی”،  “موقعیت یابی و ناوبری”، “توسعه سیستم های ترکیبی”، “توسعه پرتابگر” و “توسعه زیرساخت های فضایی” برنامه های “سنجش از دور”، “ماهواره مخابراتی”، […]

دکتر مرتضی براری در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به محورهای سند دوم ۱۰ ساله راهبردی فضایی کشور، اظهار کرد: برنامه های “سنجش از دور”، “ماهواره مخابراتی”، “اکتشافات و زیست فضایی”،  “موقعیت یابی و ناوبری”، “توسعه سیستم های ترکیبی”، “توسعه پرتابگر” و “توسعه زیرساخت های فضایی” برنامه های “سنجش از دور”، “ماهواره مخابراتی”، “اکتشافات و زیست فضایی”،  “موقعیت یابی و ناوبری”، “توسعه سیستم های ترکیبی”، “توسعه پرتابگر” و “توسعه زیرساخت های فضایی” محورهای کلیدی در برنامه راهبردی فضایی کشور تا افق 1404 هست.

وی اضافه کرد: در کنار این محورها، پیگیری “توسعه همکاری ها و دیپلماسی بین الملل”، “ترویج و فرهنگ سازی” و “توسعه اقتصاد بخش فضایی” وی اضافه کرد: در کنار این محورها، پیگیری “توسعه همکاری ها و دیپلماسی بین الملل”، “ترویج و فرهنگ سازی” و “توسعه اقتصاد بخش فضایی” در قالب سه ملحق شد مجزا در دستور کار قرار دارد.

براری به بیان توان فضایی موجود در کشور پرداخت و با تاکید بر اینکه در حال حاضر توان طراحی، ساخت و آزمایش ماهواره های پایلوت در کشور وجود دارد، اضافه کرد: برای ساخت ماهواره مخابراتی عملیاتی در مدار زمین آهنگ (ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتر از سطح زمین) که خدمات کاربردی به اعضاء عرضه دهد، گام هایی به منظور ساخت بومی این ماهواره تشریح شده هست. طراحی و ساخت ماهواره های “ناهید-۱” و “ناهید-۲”  طراحی و ساخت ماهواره های “ناهید-۱” و “ناهید-۲”  که من جمله پروژه های جاری سازمان هست، من جمله این گام ها محسوب می شود.

وی اضافه کرد: در نتیجه در صورت استمرار برنامه های تشریح شده و توسعه زیرساخت های مورد احتیاج در این حوزه، توان ساخت ماهواره مخابراتی عملیاتی جهت سرویس دهی در مدار GEO  و قرار دادن دست کم یک ماهواره مخابراتی بومی تا افق ۱۴۰۴ برای کشور مهیا هست.

رییس سازمان فضایی ایران در مورد ماهواره های آماده پرت، اظهار کرد: در حال حاضر (شهریور ماه ۱۳۹۷) ماهواره “دوستی” (ساخته شده توسط دانشگاه شریف) آماده پرت و ماهواره “پیام” (رییس سازمان فضایی ایران در مورد ماهواره های آماده پرت، اظهار کرد: در حال حاضر (شهریور ماه ۱۳۹۷) ماهواره “دوستی” (ساخته شده توسط دانشگاه شریف) آماده پرت و ماهواره “پیام” (ساخته شده توسط دانشگاه امیرکبیر) در حال طی مراحل آزمایش و آماده سازی جهت پرت هست.

به گفته وی هر دوی این ماهواره ها من جمله ماهواره های تصویربردار از سطح زمین یا سنجش از دور می باشند.

براری علاوه بر این به طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر تمامی ماهواره های سنجش از دور که مبحث طراحی و ساخت آنان در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار دارد، جزء ماهواره های عملیاتی می باشند که در مسیر طراحی و ساخت آنان دو هدف “توسعه فناوری بومی” و “توسعه کاربردهای آن” براری علاوه بر این به طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر تمامی ماهواره های سنجش از دور که مبحث طراحی و ساخت آنان در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار دارد، جزء ماهواره های عملیاتی می باشند که در مسیر طراحی و ساخت آنان دو هدف “توسعه فناوری بومی” و “توسعه کاربردهای آن” موردنظر قرار گرفته هست.

وی اضافه کرد: من جمله این ماهواره ها میتوان به  ماهواره های سنجش از دور “ظفر” و “پارس-۱” (وی اضافه کرد: من جمله این ماهواره ها میتوان به  ماهواره های سنجش از دور “ظفر” و “پارس-۱” (سُها) اشاره نمود.

به گفته رییس سازمان فضایی در صورت پرت موفق آمیز و کارکرد صحیح این ماهواره ها در مدار، امکان بهره برداری از آنان در بازه زمانی دست کم ۲ سال وجود خواهد داشت. البته ماهواره سنجش از دور “پیام” البته ماهواره سنجش از دور “پیام” که هم حالا ساخته شده و آماده پرت هست نیز طول عمری حدود ۲ سال خواهد داشت.

توسعه اکتساب وکارهای فضاپایه در کشور

براری، با تاکید بر لزوم توجه به توسعه اکتساب وکارها و استارتاپ های مبتنی بر عرضه خدمات فضاپایه، اظهار کرد: در این راستا تجاری سازی فناوری های بالادستی حوزه فضایی، توسعه صادرات فناوری، فرآورده ها و خدمات، جذب حداکثری سرمایه بخش خصوصی و سر انجام اکتساب قسمت مناسب از اقتصاد فضایی بین المللی که منجر به توسعه اشتغال در حوزه فضایی شود، از راهبردهای سازمان فضایی ایران در برنامه بخش فضا تا افق ۱۴۰۴ هست.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا سازمان فضایی ایران در حال تدوین برنامه ای برای توسعه اکتساب وکارهای فضاپایه هست، بیان کرد: این اقدامات شامل سرفصل هایی مثل شناسایی شرکت های موجود و ارزیابی چالش های قابل برطرف توسط حاکمیت، گسترش فعالیت و تقویت بخش خصوصی موجود، توانمندسازی و الگوسازی استارتاپ ها، توسعه بازار، نهادسازی، فرهنگ سازی، آگاه سازی و ترویج هست.

رییس سازمان فضایی ایران دنبال کرد: برای تحقق این امر ملزومات معنوی دربردارنده پایدار بودن سیاست ها، اجتناب از تغییر رویه ها، شفافیت در کارکرد و پاسخگویی، پیشرفت روزافزون فناوری فضایی، زیرساخت ها، تربیت نیروی انسانی و بالا بردن علمی کشور در حوزه فضایی، شناسایی و توجه به تمام زنجیره اعتبار فضایی کشور دربردارنده تعلیم ، جامعه، اقتصاد و صنعت، خلق ثروت و بالا بردن کیفیت زندگی جامعه در کنار متخصصان این حوزه به وسیله فعالیت خصوصی و مراقبت از سرمایه های انسانی و دارایی ها ضروری می باشند.

وی با بیان اینکه به وسیله این طرح، افزایش تاثیرات کلان استفاده از فناوری فضایی در جامعه نیز مورد توجه سازمان فضایی ایران هست، اضافه کرد: این امر باعث تولید فرآورده ها با اعتبار افزوده در حوزه های متفاوت دربردارنده کشاورزی، محیط زیست، هواشناسی، مدیریت بلایا، حمل ونقل، مدیریت مراجع آب، جنگل داری، آبخیزداری، نفت و گاز، خدمات شهری، مخابرات، IOT، ، اینترنت ماهواره ای، پایش های استراتژیک، امنیت، دگرگونی دیجیتال، پزشکی و تندرستی خواهد گردید.

کوشش برای جذب سرمایه های بیگانه

رییس سازمان فضایی ایران در مورد فراهم نمودن امکان جذب سرمایه گذاری بیگانه در بخش فضایی کشور، اظهار کرد: با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی “تدوین و صادر کردن پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی” رییس سازمان فضایی ایران در مورد فراهم نمودن امکان جذب سرمایه گذاری بیگانه در بخش فضایی کشور، اظهار کرد: با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی “تدوین و صادر کردن پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی” در دستور کار سازمان فضایی ایران قرار گرفت که مراحل پایانی ارزیابی و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال انجام هست که بعد از ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه ذکر شده و وجود حجم های اقتصادی در این خصوص، امکان همکاری سرمایه گذار بیگانه تا سقف ۴۹ درصد از سهام مربوط وجود خواهد داشت.

براری اضافه کرد: از دیگر برنامه های سازمان در حوزه جذب سرمایه بیگانه، تدوین و صادر کردن پروانه اپراتور ماهواره سنجشی و ایستگاه سنجش از دور هست که تدوین آن در ماه های گذشته شروع شده هست.

اولویت های شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فضایی ایران

رییس شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فضایی ایران و نماینده وزیر در این شورا، در مورد اولویت های این شورا گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و توقع ها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم ابلاغی به من و  طبق مأموریت های سازمان فضایی ایران در این حوزه، تصویب و نظارت بر استقرار مدل های مدیریتی نوین برای اداره و عرضه خدمات و کاربردهای فضاپایه، راهبری توسعه و بالا بردن خدمات فضاپایه و سیستم های خدمات رسانی الکترونیک سازمان، عرضه راهکارهای موثر بالا بردن سطح اشتغال در حوزه فضا از طریق توسعه اکتساب وکارهای فضاپایه و جلب حداکثری همکاری بخش غیر دولتی در فعالیت های فضایی، عرضه ساز و اقدامات موثر و آسان سازی گر به منظور جذب و اشتغال حداکثری فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مربوط با فعالیت های فضایی در شغل ها و فعالیت ها و ماموریت های فضایی بخش غیر دولتی من جمله اولویت های سازمان فضایی ایران در شورای راهبری توسعه مدیریت محسوب می گردد که بصورت جدی در حال پیگیری و تحقق آنان هستیم.

وی، سیاستگذاری و تعیین روش های واگذاری امور تصدی گری و همکاری بخش غیر دولتی در انجام مسئولیت های، ماموریتها و فعالیتهای حاکمیتی سازمان فضایی ایران و علاوه بر این تصویب برنامه اجرایی به منظور توانمندسازی و پشتیبانی از بخش غیر دولتی فعال در حوزه فضا و راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ذکر شده را از دیگر اولویت های این شورا عنوان نمود.

مزایای عضویت ایران در فدراسیون جهانی فضایی

براری فدارسیون بین المللی فضانوردی را من جمله سازمان های فعال در حوزه فضا دانست و اضافه کرد: این سازمان مسئول برپایی کنگره هر ساله بین المللی فضانوردی IAC هست و هدف کلیدی این فدراسیون توسعه همکاری های جهانی فضایی در زمینه منفعت های بشریت و محافظت و حفظ شبکه ای از کارشناسان به منظور توسعه و بهره برداری از فضا هست.

وی یادآور گردید: درخواست ۷ مهر ماه سال ۱۳۹۴ سازمان فضایی ایران برای عضویت در فدراسیون بین المللی فضانوردیIAF در ۱۲ آبان ماه ماه همان سال از سوی کمیته ارزیابی عضویت های امور توافقات بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهور مورد ارزیابی و تائید جای گرفت و در مراحل بعد قانون عضویت، این درخواست در ۱۱ دی ماه سال ۱۳۹۶ در هیات وزیران ارزیابی و تایید گردید و در قالب “لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی” در ۱۲ آبان ماه ماه همان سال از سوی کمیته ارزیابی عضویت های امور توافقات بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهور مورد ارزیابی و تائید جای گرفت و در مراحل بعد قانون عضویت، این درخواست در ۱۱ دی ماه سال ۱۳۹۶ در هیات وزیران ارزیابی و تایید گردید و در قالب “لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی” جهت اخذ مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید.

براری با اشاره به لزوم عضویت ایران در این فدراسیون، افزود: عضویت جمهوری اسلامی ایران در این فدراسیون موجب ورود ایران به شبکه جهانی شده و دسترسی به شبکه جهانی شرکای تجاری بالقوه، کارشناسان و تصمیم سازان را دربردارنده خواهد گردید.

رییس سازمان فضایی ایران، عضویت در فدراسیون بین المللی فضانوردی را مجال و مجالی برای بالا بردن سازمان فضایی ایران و جذب نیروی کار آینده با شرکت در وقایع مربوط به دانشجوهای و متخصصان جوان دانست و بیان کرد: امتیاز دسترسی به تالار اظهار کرد وگوی شبکه جهانی فدراسیون (IAFGlobal Networking Forum)، مثل میزگردهای اختصاص داده شده بر کانون علایق کلیدی کشورهای عضو و همکاری در شکل دهی آینده IAF از دیگر مزایای این عضویت محسوب می شود.

وی دنبال کرد: صلاحیت در ملحق شدن به کمیته های اداری و فنی، صلاحیت همکاری در سازمان دهی و ایجاد رویدادها و پروژه ها، صلاحیت معرفی نامزد برای پست های ریاست و معاونت و حق رأی در مجمع عمومیIAF امتیازهای دیگری می باشند که دربردارنده اعضا می شود.

به گفته رییس سازمان فضایی، عضویت در این فدراسیون فرصتی برای معرفی دستاوردهای سازمان های عضو از طریق شبکه های رابطه ای الکترونیک فدراسیون و تصریح تازه ترین تغییرات و وقایع کشور در خبرنامه IAF و ارسال به بیشتر از ۲۵ هزار رابط در سرتاسر دنیا می باشد.

وی دنبال کرد: اعضای این فدراسیون حق همکاری در شکل دهی کنفرانس بین المللی فضانوردی را نیز خواهند داشت و از مزایای مالی دربردارنده تخفیف در مبلغ ثبت اسم و هزینه برپایی نمایشگاه IAC

رییس سازمان فضایی افزود: علاوه بر این عضویت در IAF به سازمان ها این اذن را می دهد تا در کنگره ها، سمپوزیوم های تخصصی و کارگاه های آموزشی شرکت کنند و در جهت منفعت های متقابل، مبادرت به ایجاد شبکه و تبادل اطلاعات کرده و به توسعه نیروی انسانی بسیار با داعیه و آگاه به مسائل بین المللی بپردازند و به بالا بردن منفعت های عمومی جهان در فعالیت های فضایی و مزایای فضا برای همه بشریت کمک کنند.

انتهای پیام