اسفندیار حسنی‌مقدم یکشنبه ۲۹ تیر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلزا در ۱۵۰۰ هکتار از مزارع استان کشت می‌شود که رکورد تولید در هر هکتار به پنج تن رسیده است. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیرکشت ۲۵۰۰ تن کلزا از مزارع استان تولید شود. حسنی‌مقدم گفت: شهرستان سلسله با سطح زیرکشت ۶۰۰ […]

اسفندیار حسنی‌مقدم یکشنبه ۲۹ تیر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلزا در ۱۵۰۰ هکتار از مزارع استان کشت می‌شود که رکورد تولید در هر هکتار به پنج تن رسیده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیرکشت ۲۵۰۰ تن کلزا از مزارع استان تولید شود.

حسنی‌مقدم گفت: شهرستان سلسله با سطح زیرکشت ۶۰۰ هکتار کلزا قریب ۶۰ درصد کلزای استان را تولید می‌کند.

انتهای پیام