ارزیابی روند تدوین لایحه از این حکایت دارد که از نیمه تیرماه اقدامات خستین آن در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته هست؛ من جمله تعیین خط رفتار ها و سیاست ها، تشکیل تیم بودجه ریزی مبتنی بر کارکرد و تهیه گزارش های اقتصادی لازم برای تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ قرار هست تا […]

ارزیابی روند تدوین لایحه از این حکایت دارد که از نیمه تیرماه اقدامات خستین آن در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته هست؛ من جمله تعیین خط رفتار ها و سیاست ها، تشکیل تیم بودجه ریزی مبتنی بر کارکرد و تهیه گزارش های اقتصادی لازم برای تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ قرار هست تا ۱۲ آذرماه چاپ گشته و روحانی در ۱۴ آذرماه لایحه را به مجلس عرضه کند.

 همانطور که مدتی قبل  نوبخت  – ریاست سازمان برنامه و بودجهآن را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد که بودجه سال بعد طبق شرایط سخت آماده می گردد.

به گفته وی، بودجه سال ۱۳۹۸ با توجه به شرایط پیش رو و تحریم های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می شود تا بتواند پاسخگوی هزینه ها بویژه هزینه های پرهیز ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند؛ در عین حال که شرایط مناسب و خوش بینانه را هم موردنظر دارد.

تصمیم دولت چیست؟

نوبخت هم چنین هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جواب به سوال خبرنگاری در مورد حدس دولت برای نرخ نفت در بودجه سال ۹۸، افزوده بود: مطمئنا در این باره پیشنهاداتی طرح شده و منابعی در قانون حدس شده هست اما همه دستگاه هایی که نرخ نفت را حدس می زنند، برای سال ۱۳۹۸ یا ۲۰۱۹ میلادی، دست کم نرخ ۷۰ دلار را حدس کرده اند اما خیلی کمتر از ۷۰ دلار برای بودجه سال آینده حدس کرده ایم تا اگر با منابعی بیشتر از آن رو به رو شویم، برای سایر مخارج از آن استفاده نماییم.

نگاهی به تحولات بازار نفت

بر این اساس، بودجه سال آینده با توجه به تحریم های احتمالی نفتی در شرایط خاصی تدوین می گردد.

این درحالی هست که بازار نفت طی شش ماه پیش و با خارج شدن آمریکا از برجام گرفتار تحولات زیادی شده هست. رییس جمهور آمریکا اعلام نمود که می خواهد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند و همین مبحث موجب نگرانی بازار جهانی گردید؛ به به صورتی که نرخ جهانی نفت به یک باره افزایش یافت و همین مبحث موجب گردید زودتر از همه صدای اعتراض آمریکا بلند گردد؛ زیرا این افزایش نرخ بیشتر از همه برای آمریکا و متحدانش سهمگین بود. با این وجود با این که آمار ماهانه اوپک به طور مستمر از افزایش تولید اعضا حکایت می کرد، نرخ نفت هم چنان در صدر و در محدوده ۸۵ دلار می تاخت.

  از طرف دیگر به ذخایر استراتژیک خود دست برد تا خلاء احتمالی نفت ایران را در بازار جبران کند. با این وجود با این که آمار ماهانه اوپک به طور مستمر از افزایش تولید اعضا حکایت می کرد، نرخ نفت هم چنان در صدر و در محدوده ۸۵ دلار می تاخت. البته دو مرتبه هم زیادی از کارشناسان باور دارند که ترامپ ناچار به تمدید معافیت ها پس از شش ماه خواهد گردید، زیرا زیادی از کشورها توان ندارند کم بودن نفت ایران را جبران کنند.

سرانجام رییس جمهور آمریکا که به اعتقاد زیادی از کارشناسان با بازار نفت ناآشنا بود، اعلام کرد که صادرات نفت ایران را به صفر می رساند.  ولی وی چند روز قبل از شروع تحریم های نفتی، به هشت مشتری نفت ایران معافیت داد. البته به این شرط که این هشت کشور طی شش ماه واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. به همین سبب درحال حاضر زمزمه کاهش تولید از سوی اعضا به گوش می رسد.

البته دو مرتبه هم زیادی از کارشناسان باور دارند که ترامپ ناچار به تمدید معافیت ها پس از شش ماه خواهد گردید، زیرا زیادی از کشورها توان ندارند کم بودن نفت ایران را جبران کنند.

بازار در حدس نرخ نفت گیج شده هست

این مبحث نرخ نفت را تا ۷۰ دلار کاهش داد. کاهش قیمتی که تیشه به ریشه تولیدکنندگان بزرگ نفت من جمله عربستان می زند.

حال ایران در این شرایط آشفته بازار باید در مورد نرخ نفت تصمیم بگیرد تا بودجه سال آینده را طبق آن پایه ریزی کند. در این راستا ایسنا، با چند تن از کارشناسان بازار نفت به اظهار کرد وگو نشست تا حدس آنان از نرخ جهانی نفت در سال آینده در جویا گردد.

در این راستا، سید مهدی حسینی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – تحولات پیش آمده را موجب گیج شدن بازار و سخت شدن حدس نرخ نفت دانست و اظهار کرد: به عقیده من اگر بدرستی عمل کنیم، تحولات مثبتی در بازار جهانی رخ خواهد داد و تحولات مثبت به این معنی هست که نرخ نفت متعادل باشد. در حال حاضر اختلافاتی بین عربستان و آمریکا در مورد نرخ و عرضه نفت پیش آمده هست، روسیه حداکثر عرضه را دارد و این مسائل موجب ایجاد نوسانات در بازار می گردد و بازار گیج می گردد که تحولات آینده را چه طور حدس کند. وی دنبال کرد: این که عرضه کاهش پیدا نمود یا افزایش و این که عرضه ایران چقدر خواهد گردید، مسائلی هست که بازار توان ندارد حدس کند.

حرکت نرخ نفت روی نرخ ۷۰ تا ۷۵ دلار

از طرف دیگر اگر در یمن صلح گردد، اثر زیادی روی بازار نفت دارد، زیرا یمن تولیدکننده نفت و یکی از مسائل پیچیده خاورمیانه هست. این کارشناس ارشد حوزه انرژی نرخ ۶۰ دلار را برای بودجه سال ۱۳۹۸ منطقی دانست و اضافه کرد: گمان من این هست نرخ ۶۰ دلار امکان دارد منطقی باشد. البته درحال حاضر نرخ نفت کم تر از ۶۰ دلار هست و تعدادی حدس کرده اند به زیر ۴۰ دلار هم خواهد رسید اما به عقیده من این نرخ تندروی هست، درحالی که تحولات بازار به این میزان تند نیست.

نرخ مناسب نفت برای بودجه ۹۸، ۵۵ تا ۶۰ دلار هست

این درحالی هست که سیدغلام حسین حسنتاش، دیگر کارشناس ارشد حوزه انرژی بر این باور هست که نرخ نفت در سال آینده در محدوده ۷۰ تا ۷۵ دلار در نوسان می باشد.

وی به ایسنا توضیح داد: حدس من در مورد نرخ نفت ۷۰ تا ۷۵ دلار هست. البته می اندیشم نرخ نفت برای بودجه ایران حدود ۷۰ دلار منطقی هست.

انتهای پیام