به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، افزایش غیرمنتظره درخواست ها در بورس کالا که زاییده تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بورس کالا بود، صدای اعتراض تولیدکنندگان حقیقی و شرکت های پتروشیمی را بلند کرد. تولیدکنندگان حقیقی که در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شده بودند، شرکت های پتروشیمی را مقصر می […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، افزایش غیرمنتظره درخواست ها در بورس کالا که زاییده تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بورس کالا بود، صدای اعتراض تولیدکنندگان حقیقی و شرکت های پتروشیمی را بلند کرد. تولیدکنندگان حقیقی که در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شده بودند، شرکت های پتروشیمی را مقصر می دانستند درحالی که پتروشیمی ها با آمار و اعداد اهتمام داشتند ثابت نمایند که در ارائه مواد اولیه در بورس کوتاهی نکردند.

افزایش ۳۰۰ درصدی درخواست ها در بورس کالا رقمی بود که از سوی شرکت های پتروشیمی اعلام گردید، درحالی که رشد اقتصادی خاصی در ایران صورت نگرفته و  میزان تولید پایین دستی سه برابر نشده بود.

 طبق آمار در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس خرید و فروش شده که این میزان تا تیرماه سال کنونی به یک میلیون و ۵۶ هزار تن این مبحث موجب گردید صدای اعتراض شرکت های پتروشیمی از آشفته بازار بورس بلند گردد و توصیه کنند ارزیابی های لازم صورت پذیرد و شرکت هایی که سال گذشته فرآورده ها را نخریده اند اما سال کنونی می خرند را از بورس خارج کنند، مگر این که مطمئن گردند شرکت ها محصول را برای تولید قصد دارند. یعنی خرید و فروش نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیش تر شده درحالی که میزان تولید تا این حد رشد نداشته هست. آنان هم چنین از دولت درخواست ها کردند تقاضا کنندگان حقیقی در بورس کالا خریداری کنند و اذن صادرات به کسانی که از بورس کالا خریداری می کنند، داده نشود و منحصرا تولیدکننده اذن صادرات داشته باشد.

هم چنین درخواست ها کردند این اذن داده گردد که با تقاضا کنندگان حقیقی مواد اولیه در بازار مستقیما و با نرخ حقیقی بورس قرارداد امضا گردد. هم چنین درخواست ها کردند این اذن داده گردد که با تقاضا کنندگان حقیقی مواد اولیه در بازار مستقیما و با نرخ حقیقی بورس قرارداد امضا گردد.

سرانجام اواخر شهریورماه سال کنونی با توجه به نظر ستاد اقتصادی دولت، تنگنا در سقف رقابت فرآورده ها پتروشیمی برداشته و قرار گردید نرخ پایه فرآورده ها پتروشیمی در بورس طبق میانگین چهار هفته ای گذاشته گردد. در این راستا در نامه ای که توسط محمد شریعتمداری، وزیر صمت به شاپور محمدی، ریاست سازمان بورس در مورد جزئیات ارائه فرآورده ها پتروشیمی در بورس کالا نوشته گردید، اعلام گردیده که با توجه به تصمیم های ستاد اقتصادی دولت در مورد آزادسازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا، این تنگنا برداشته شده و نرخ پایه برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی خرید و فروش می گردد.

طبق این تصمیم شرکت ملی صنعت های پتروشیمی بعد از هر بار ارائه ی منتج به خرید و فروش در بورس کالا، نرخ پایه را طبق میانگین چهار هفته ای تعدیل شده به بورس اعلام می نماید.

در این راستا در نامه ای که توسط محمد شریعتمداری، وزیر صمت به شاپور محمدی، ریاست سازمان بورس در مورد جزئیات ارائه فرآورده ها پتروشیمی در بورس کالا نوشته گردید، اعلام گردیده که با توجه به تصمیم های ستاد اقتصادی دولت در مورد آزادسازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا، این تنگنا برداشته شده و نرخ پایه برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی خرید و فروش می گردد. این تصمیم به سروسامان گرفتن خرید و فروش در بورس کمک زیادی کرد؛ با اجرای این تصمیم بخش قابل ملاحظه ای از تقاضای کاذب در بورس کاهش یافت. قیاس کارکرد بورس در چهار هفته پیش از اجرای این قانون با چهار هفته پس از ان، نشان می دهد درخواست ها برای فرآورده ها پلیمری طی چهار هفته بعد از اجرا، ۵۹۲ هزار و ۳۳۰ تن بود، درصورتی که طی چهار هفته پیش از این اتفاق ۹۸۸ هزار و ۳۰۰ تن بوده هست.

هم چنین ظرفیت خرید و فروش پیش از اجرای تصمیم ۲۳۵هزار و ۴۰۰ تن و پس از ان، ۲۷۳ هزار تن بود؛ یعنی افزایش ۱۶ درصدی داشته هست. با این وجود شرکت های پتروشیمی پیشنهاد دیگری برای خوب تر شدن وضعیت ارائه نموده اند و آن هم فروش فرآورده ها به طور مستقیم به تولیدکننده حقیقی هست.

آنان اعلام نموده اند که به عنوان ارائه کننده قبول کننده این تصمیم می باشند که اگر وزارت صنعت و شرکت ملی صنعت های پتروشیمی به این نتیجه برسند که قسمتی از محصولاتشان را به طور مستقیم به عده ای از استفاده کنندگان بزرگ بفروشند، این تصمیم را اجرایی خواهند کرد. البته آنان اعلام نموده اند که انگیزه ای برای این که همه کالای خود را در بورس یا به طور مستقیم بفروش برسانند، ندارند و  هدف آنان رسیدن فرآورده ها به دست استفاده کننده پایانی هست.

هم چنین شرکت های پتروشیمی اعلام نمودند امادگی دارند در بستر بورس قراردادهای بلند مدت با تولیدکنندگان امضا نمایند. در این راستا، رضا پدیدار – کارشناس ارشد حوزه انرژی – با بیان این که هدف ارائه فرآورده ها توسط شرکت های پتروشیمی در بورس کالا این بود که آسیب ای ایجاد نشود، به ایسنا توضیح داد: یعنی تولیدکننده به طور مستقیم کالا را در یک بازار رقابتی ارائه کند. در حال حاضر هم اساس همین هست و حذف بورس موجب ایجاد یک رقابت ناسالم می گردد.

به عقیده من بورس باید در دامنه ارائه و درخواست ها وجود داشته باشد. وی با تاکید بر این که باید برروی ارائه و درخواست ها نظارت وجود داشته باشد، اظهار کرد:  ۷۶ درصد شرکت های پتروشیمی دولتی و خصولتی می باشند. شرکت های پتروشیمی به سبب دریافت خوراک و سایر حمایت ها از سوی دولت موظف می باشند کالای خود را در بورس کالا ارائه کنند.

به عقیده من برای این که نرخ به نقطه تعادلی خود برسد، باید در بورس کالا ارائه گردد. این کارشناس ارشد دنبال کرد: حتی اگر بورس حذف نشود، هدف شرکت های پتروشیمی از ارائه مستقیم محصول به تولیدکنندگان یا امضای قراردادهای بلندمدت این هست که قصد دارند خود را از دست نرخ گذاری رها کنند. به عقیده من این پیشنهاد برای گریز از نرخ گذاری سالم در بورس هست.

انتهای پیام