خبرگزاری تسنیم؛ تصاویری از پیام نوروزی رئیس جمهور به مناسبت آغاز سال نو را منتشر کرد.

خبرگزاری تسنیم؛ تصاویری از پیام نوروزی رئیس جمهور به مناسبت آغاز سال نو را منتشر کرد.

پیام نوروزی روحانی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

پیام نوروزی روحانی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

پیام نوروزی روحانی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸