امیر ارشاد کهگیلویه در پیامی متفاوت‌تر از همیشه، روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “خبر نما از دهدشت”، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار پیام متفاوتی صادر کرد.

در متن پیام سید ایرج کاظمی‌جو آمده است؛

به بهانه روز خبرنگار
دردفتر زمانه فتد نامش ازقلم
هرملتی که مردم صاحب قلم نداشت

انانکه مرا به بند اسارت کشانده‌اند و آزادی و استقلالم را به بهای ناچیز فروخته‌اند و در قتلگاه نامرد مردمان به تواضع مجبورم کرده‌اند و در مسیر پستیها و پلشتیها قربانیم کرده اند، به گناهی بزرگ دچار گشته‌اند. گناهی به بلندای قتل انسانی مومن که خداوند فرمودند :((من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکاتما قتل الناس جمیعا))سوره مائده آیه سی ودو

(هرگاه کسی انسانی را بدون حق یا از روی فساد بکشد همانند این است که همه مردم را کشته است.)

زیرا من وسیله مدح و منقبت و ستایش ستایشگران و ابزار تملق و چاپلوسی چاپلوسان متلون و مذبذب و مزور نیستم و از روز آفرینشم، هرآن که سخنی گفتم از عمق جانم برخاسته و نه از نوک زبانم، زیرا لسان تملق و چاپلوسی، لسان ضلالت و گمراهیست، زبان نفاق، دوئیت و انحراف است.

من قلمم و با شماسخن میگویم و در آفرینشم فلسفه‌ای نیک نهفته است همان فلسفه با نام هدایت، حقیقت، صداقت و صراحت و بدانید همیشه جولانگاه من عرصه نشو و نمای توانمندیهای انسانهای صاحب فضل و علم و دانش، شعر و شعور و معرفت، آگاهی و دانایی وتوانایی بوده است و امام اول شیعیان می‌فرمایند: ((عقول الفضلا فی اطراف اقلامها)) اندیشه‌های دانشمندان درحول و حوش قلمها قرار دارد.

پس انانکه از من برای تحکم پایه‌های چاپلوسی استفاده کنند تا بوسه بر جایگاه اربابان خود زنند دون شان آفرینش و فلسفه‌ی وجودیم عمل کرده‌اند و به قتلگاه چاپلوسی آلوده‌ام کردند توصیه می‌کنم هر گاه مرا در دست این نااهل مردمان دیدید رهایم سازید و علیه آنان داد سخن سر دهید همانگونه که بشارت دهنده انسانیت و ناجی بشریت فرمودند :
برصورت چاپلوسان خاک بپاشید.
(احثوالتراب علی وجوه المداحین)