این نویسنده در یادداشتی که بمناسبت ولادت حسین علیزاده – هنرمند آهنگساز و نوازنده – نوشته و در اختیار ایسنا گذاشته، آورده هست: «برخی زادروزها خیر و فرخنده اند، از آن میان زادروز هنرمند موسیقی، حسین علیزاده که اگر “هست” این نویسنده در یادداشتی که بمناسبت ولادت حسین علیزاده – هنرمند آهنگساز و نوازنده – […]

این نویسنده در یادداشتی که بمناسبت ولادت حسین علیزاده – هنرمند آهنگساز و نوازنده – نوشته و در اختیار ایسنا گذاشته، آورده هست: «برخی زادروزها خیر و فرخنده اند، از آن میان زادروز هنرمند موسیقی، حسین علیزاده که اگر “هست” این نویسنده در یادداشتی که بمناسبت ولادت حسین علیزاده – هنرمند آهنگساز و نوازنده – نوشته و در اختیار ایسنا گذاشته، آورده هست: «برخی زادروزها خیر و فرخنده اند، از آن میان زادروز هنرمند موسیقی، حسین علیزاده که اگر “هست” نشده بود، چیزی کم می بود در این رزوگار که می گذرانیم ما. مصداق حرف من در مورد حسین علیزاده آثاری هست که او آفریده و همچنان در تکاپوی آفریدن هست. امتیاز حسین علیزاده آن هست که با ساختن آثاری چون حصار و سواران دشت امید و نی نوا به ما اظهار کرد زنده جوشی زندگی اجتماعی با چه میزان و اندازه ای توان دارد اثربخش بر خلاقیت هنری باشد، علاوه بر این اظهار کرد چه حجم و استعداد هایی در موسیقی میتوان کشف و ارایه کرد بسیار دور و دورتر از نغمه – نواهای خمود و دلگیر که موسیقی اصطلاحا ملی و عملاً  “مجلسی” پس با سرافرازی زادروز حسین علیزاده را فرخنده باد ارسال خواهم کرد و آرزومند خوب ترین ها برای وی هستم.
محمود دولت آبادی
تهران، پایانه مردادماه ١٣٩٧ خورشیدی»

حسین علیزاده از آهنگ سازان و نوازندگان مالک سبک تار و سه تار، متولد اول شهریورماه سال ۱۳۳۰ هست.

انتهای پیام