عزیز اکبریان در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: فرودگاه پیام تاحالا به عنوان فرودگاهی باری و آموزشی معروف هست ولی با ایجاد ابزارها و زیرساخت های لازم به زودی پروازهای مسافری آن شروع خواهد گردید. وی دنبال کرد: ۸۰ درصد زیرساخت های لازم برای مسافری شدن این فرودگاه ایجاد شده و با […]

عزیز اکبریان در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: فرودگاه پیام تاحالا به عنوان فرودگاهی باری و آموزشی معروف هست ولی با ایجاد ابزارها و زیرساخت های لازم به زودی پروازهای مسافری آن شروع خواهد گردید.

وی دنبال کرد: ۸۰ درصد زیرساخت های لازم برای مسافری شدن این فرودگاه ایجاد شده و با اخذ مجوزهای لازم به زودی شاهد نخستین پروازهای مسافری از این مجموعه می باشیم.

وی اضافه کرد: تمام تمهیدات لازم من جمله تأمین سوخت برای هواپیماهای مسافری این فرودگاه صورت گرفته و با شروع این پروازها ظرفیت جمعیتی از فرودگاه مهرآباد کم می گردد.

  ساکنان غرب تهران نیز با تکمیل فرودگاه پیام توان دارند از این فرودگاه به لحاظ نزدیکی مسیر استفاده نمایند.

اکبریان اضافه کرد: در حوادث غیر مترقبه نیز فرودگاه پیام توان دارد به عنوان محیطی امن برای استان تهران مورد استفاده قرار بگیرد.

انتهای پیام