با توجه به یکپارچگی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و تغییرات ایجاد شده در ساختار سازمانی، افزایش محدوده خدمات رسانی شرکت های یکپارچه استانی نیاز به بروزآوری دستورالعملهای کاری ، رویه ها و مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه های مختلف شرکت محسوس بوده است که در این راستا شرکت آبفا استان بوشهر […]

با توجه به یکپارچگی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی و تغییرات ایجاد شده در ساختار سازمانی، افزایش محدوده خدمات رسانی شرکت های یکپارچه استانی نیاز به بروزآوری دستورالعملهای کاری ، رویه ها و مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه های مختلف شرکت محسوس بوده است که در این راستا شرکت آبفا استان بوشهر اقدام به پیاده سازی استاندارد ISO۹۰۰۱ کرده است.

محمدی گفت : تدوین خط مشی و استراتژی های مناسب و در راستای آن هدف گذاری های میان مدت و کوتاه مدت به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب در کلیه حوزه های کاری ، ارتقاء سطح کیفی وکمی خدمات ، افزایش بهره وری در فرآیندهای کاری و ارتقاء انگیزه کارکنان، منجر به بهبود سطح خدمات رسانی در شهرها و روستاهای استان خواهد گردیده و رضایت مردم را بدست خواهد آورد.

استاندارد مدیریت کیفیت راهکار مناسبی برای سازمانی است که علاقمند است مسیر بهبود و پیشرفت را طی کند و همیشه ضمن تمرکز بر رضایت مردم ، بهبود مستمر فرآیندها را مد نظر قرار دهد .

مدت زمان این پروژه نه ماه می باشد که تا کنون ۲۵ درصد پیشرفت داشته است و مطابق برنامه انتظار می رود تا مرداد ماه سال ۱۴۰۰ پیاده سازی این سیستم مدیریت کیفیت در شرکت به اتمام رسد.