دکتر کوروش فرزین در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد وضع اعتبارات بیمه تندرستی برای تامین دوا های مریض ها خاص و صعب العلاج با توجه به تحولات قیمت ارز، اظهار کرد: در کمال خوشبختی با وجود تغییراتی که در قیمت ارز ایجاد گردید، در حوزه تندرستی با سیاست گذاری های مشخص وزارت بهداشت، […]

دکتر کوروش فرزین در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد وضع اعتبارات بیمه تندرستی برای تامین دوا های مریض ها خاص و صعب العلاج با توجه به تحولات قیمت ارز، اظهار کرد: در کمال خوشبختی با وجود تغییراتی که در قیمت ارز ایجاد گردید، در حوزه تندرستی با سیاست گذاری های مشخص وزارت بهداشت، بار سنگینی به عرصه تندرستی منعکس نشد.

وی اضافه کرد: بر این اساس از طریق یارانه هایی که بابت مابه التفاوت قیمت ارز پرداخت می گردید و تخصیص ارز دولتی برای تهیه و ورود زیادی از داروها، امکانات و وسایل مورد احتیاج حوزه تندرستی، با افزایش قیمتی که منتج به بروز مشکل در حوزه تندرستی و در سازمان های بیمه گر باشد، رو به رو نبودیم و امید داریم این فرایند همچنان ادامه یابد. در راستای تامین داروی مریض ها خاص هم فعلا سازمان های بیمه گر و ما با کسری بودجه خاصی رو به رو نیستیم.

فرزین در مورد جمعیت تحت پوشش بیمه تندرستی در استان تهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعت تحت پوشش اداره کل بیمه تندرستی استان تهران در صندوق های متفاوت می باشند؛ به طوریکه در صندوق بیمه همه گیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، در صندوق بیمه روستاییان پایین ترین جمعیت بیمه شده ما بالغ بر ۲۷۰ هزار نفر، در صندوق بیمه سایر اقشار حدود ۲۰۰ هزار نفر و در صندوق بیمه کارکنان دولت نیز حدود یک میلیون نفر در تهران تحت پوشش ما قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیشترین ظرفیت بیمه شدگان ما در صندوق بیمه همه گیر هست که بیمه رایگان به شمار می رود، اضافه کرد: با احتساب صندوق بیمه روستاییان و بیمه همه گیر، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان بیمه تندرستی استان تهران بیمه شده رایگان می باشند.

مدیرکل بیمه تندرستی استان تهران با بیان اینکه در عین حال حدود ۳۰۰۰ پزشک هم به طور مستقیم طرف قرارداد ما می باشند، اظهار کرد: این تعداد پزشک دربردارنده ۲۰۰۰ نفر پزشک عمومی و ۱۰۰۰ نفر پزشک متخصص می باشند.

فرزین علاوه بر این اظهار کرد: علاوه بر این در استان تهران حدود ۱۰۳ بیمارستان طرف قرارداد داریم که ۵۳ بیمارستان دانشگاهی و دولتی و ۵۰ بیمارستان غیر دانشگاهی اعم از تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، خصوصی و خیریه هست که در حال عرضه خدمت به بیمه شدگان می باشند.

انتهای پیام