طاهر موهبتی در اظهار کرد وگو با ایسنا،  درباره وضع بیمه اتباع بیگانه مجاز در کشور، اظهار کرد: آیین نامه بیمه اتباع بیگانه تدوین و در حال ارسال به دولت هست. آنچه در دولت اعلام گردیده این بود که تا انتهاء برنامه ششم توسعه، نزدیک به یک میلیون نفر از اتباع بیگانه تحت پوشش بیمه […]

طاهر موهبتی در اظهار کرد وگو با ایسنا،  درباره وضع بیمه اتباع بیگانه مجاز در کشور، اظهار کرد: آیین نامه بیمه اتباع بیگانه تدوین و در حال ارسال به دولت هست. آنچه در دولت اعلام گردیده این بود که تا انتهاء برنامه ششم توسعه، نزدیک به یک میلیون نفر از اتباع بیگانه تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. بر این اساس هر ساله حدود ۳۳۰ هزار نفر مشمول بیمه خواهند گردید.

وی اضافه کرد: پرداختی آنان هم به این صورت هست که قسمتی از حق بیمه را خود فرد می پردازد، قسمتی را کمیساریای عالی پناهنگان پرداخت می نماید و قسمتی هم از سوی دولت پرداخته می گردد که البته میزان هر یک در دولت مشخص خواهد گردید.

البته در حال حاضر در چارچوب تفاهم نامه ای که میان سازمان بیمه تندرستی ایران و کمیساریای عالی پناهندگان منعقد شده، عده ای از اتباع را تحت پوشش بیمه تندرستی داریم.

انتهای پیام