شکور پورحسین در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به سفارش موخر مقام معظم رهبری به دولت در مورد استفاده کارشناسی از نظر کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: ایران یکی از دوران های پرتلاطم خود را سپری می نماید. اقتصاد ایران چند مشکل بنیادی دارد که اتکای اقتصاد به نفت، دولتی بودن، رانتی بودن، غیرشفاف […]

شکور پورحسین در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به سفارش موخر مقام معظم رهبری به دولت در مورد استفاده کارشناسی از نظر کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: ایران یکی از دوران های پرتلاطم خود را سپری می نماید. اقتصاد ایران چند مشکل بنیادی دارد که اتکای اقتصاد به نفت، دولتی بودن، رانتی بودن، غیرشفاف و سیاست زده بودن از این مشکلات هست.

وی اضافه کرد: در حوزه تک محصولی بودن و اتکای اقتصاد ایران به نفت مکررا بحث شده هست یعنی دولت ها به دنبال این بودند که اتکای ایران را هر ساله پنج درصد کاهش دهند که به سبب مناسبت های داخلی و بیگانه این اتفاق نیفتاد و امروز نیز تک محصولی بودن اقتصاد ایران یک معضل هست چون که در بحث توسعه بیان می کنند کشورهایی که مراجع طبیعی بیش تری دارند قسمت کمتری از توسعه دارند و یکی از رکن های توسعه نیروی انسانی هست که ما آن را داریم اما متاسفانه انرژی جوانان ما در کشور هرز می رود.

پورحسین دنبال کرد: آفت دیگر اقتصاد ایران دولتی بودن آن است  و سیاست مداران این مساله را می دانستند و به همین خاطر اجرای اصل ۴۴ قانون اساس را تدوین کردند اما در این حوزه نیز ما موفق نبوده ایم یعنی در دنیا و منطقه در حوزه سیاست های خصوصی سازی رده ی خوبی نداریم و به این دلیل هست که دولت نتوانست به بخش خصوصی اعتماد نماید و زمانی هم که وارد واگذاری ها گردید شرایط آن را رعایت نکرد و وارد رانت گردید و این یک آفت جدی هست.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفته بود: سرمایه اجتماعی اعتماد در ایران تا حدی از بین رفته هست و بر طبق گزارشات مراجع رسمی ۸۵ درصد مردم بی اعتماد شدند، ما در مجلس مصوب کردیم که دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از پروژه هایش را واگذار نماید و از بنگاه داری دست کشد اما دولت نتوانست این کار را به شکل احسن انجام دهد.

نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی مشکل سوم اقتصاد را رانت دانست و تصریح نمود: رانت تار و پود اقتصاد این مملکت را نابود کرده هست و مقابله با رانت کار فرهنگی می طلبد. یکی از بحث هایی که در حوزه اقتصاد در دنیا مطرح هست بحث انضباط مالی و داشتن شفافیت هست که نظام اقتصادی ما آن را ندارد البته اقتصاد دانان علل دیگری هم می شمارند که برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد ایران احتیاج هست.

پورحسین اظهار کرد: ما به همدلی و وحدت در اجزای حاکمیت به ویژه سران کشور نیازمندیم و دولت باید قدرت تصمیم گیری در بزنگاه های تاریخی را داشته باشد و از تصمیم گیری نترسد و جلوی سیاست های نادرست را بگیرد. برای مثال یکی از بحران ها شدت استفاده مراجع در کشور هست و دولت ها خیلی از سیاست های نادرست را اجرا کردند و این مشکل در تار و پود مملکت رفته هست و توان نداریم جلوی آن را دریافت کنیم.

این نماینده مجلس دنبال کرد: یکی از راه های برون رفت از این بحران اعتماد سازی هست. اعتمادی که دولت از دست داده هست را باید به دست بیاورد و این هم یک چیز تدریجی هست و ساده نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: بحث نظام پولی بانکی یک بحث تخصصی هست و ما مکررا با دولت جلسه غیر علنی گذاشتیم. به چه سبب ما توان نداریم نظام پولی را سامان دهیم؟ زمانی که شما در کشور های بیگانه پولی را در بانک می گذارید بانک بابت حفظ پول مالیات می گیرد اما در کشور ما ۲۵ درصد نفع می دهند.

پورحسین در انتهاء تصریح نمود: رویکردهای ما باید ریشه ای و مبنایی باشد و جایی که احتیاج هست چیزی را تغییر دهیم باید آن را تغییر دهیم.  

انتهای پیام