شکور پورحسین، نماینده مردم پارس آباد در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری و تاکیدات وی مبنی بر لزوم فعال بودن جوانان بر علیه دشمنان در فضای سایبری اظهار کرد: از وقتی که دولت تشکیل شد در ابتدا ما با دولت های ناظم و نگهبان سروکار داشتیم. نماینده […]

شکور پورحسین، نماینده مردم پارس آباد در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری و تاکیدات وی مبنی بر لزوم فعال بودن جوانان بر علیه دشمنان در فضای سایبری اظهار کرد: از وقتی که دولت تشکیل شد در ابتدا ما با دولت های ناظم و نگهبان سروکار داشتیم.

نماینده مردم پارس آباد اضافه کرد: امروزه اما ما با دولت داده ها یا دولت الکترونیکی رو به رو هستیم. این سیر را در حقوق بشر نیز شاهد هستیم. نسل اول حقوق بشر حقوق مدنی، نسل دوم حقوق اقتصادی، نسل سوم حقوق جمعی و گروهی و نسل چهارم که امروز هست، حقوق ارتباطات و اطلاعات هست. اگر دقت کنیم شاهد هستیم که هم حالا این ارتباطات و اطلاعات  در فضای سایبری شکل می گیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی زمین بازی تغییرات اطلاعات و فضای سایبری دانست و اظهار کرد: برای همین هست که مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمان تشکیل شورای عالی فضای سایبری را دادند. حتی مقام معظم رهبری به دلیل دغدغه های فرهنگی که دارند.

پور حسین فضای سایبری را به شمشیر دو لبه تشبیه کرد و اظهار کرد: این فضای سایبری برای جامعه ی ما آثاری دارد به عبارت دیگر در این زمینه مجال ها و تهدیدهایی وجود دارد. مجال ها در این فضا برای اغراض مهمی هست که هم برای خود فرد و هم برای اغراض انقلاب اسلامی به کار می آید.

وی درباره تهدیدهای فضای سایبری اظهار کرد: باید بگویم که فضای سایبری شبیه یک کاهدان هست. آنقدر این فضا با اهمیت هست که از سویی مجال ها و از سوی دیگر تهدیدها را یکجا رقم می زند. مقام معظم رهبری در همان جلسه و نشست ها پیشین به طور مبسوط به این مجال ها و تهدیدها پرداخته اند. اعتقاد من این هست که باید یک نظام حقوقی برای فضای سایبری تدوین کنیم تا عارضه های آن را کم کنیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی در جواب به سوال که آیا حضور در فضای سایبری داخلی توان دارد تاکیدات رهبری را فراهم کند؟ یا باید در فضای سایبری جهانی فعالیت کرد؟ اظهار کرد: قطعا ما باید وارد فضای سایبری جهانی شویم. بلاخره برای اینکه ما بتوانیم در دنیا تأثیرگذار باشیم باید وارد فضای جهانی شویم. دنیا هم حالا شبیه یک دهکده هست. کسی توان دارد در این دهکده تأثیرگذار باشد که در فضای جهانی صحبتی برای گفتن داشته باشد.

وی تصریح نمود: شهروندان ما از مزایای دولت الکترونیک و مجال های آموزشی بهره مند می باشند. متولیان هوشمندی را می طلبد که هم حالا با مقام معظم رهبری حشر و نشر دارند.

پورحسین علاوه بر این در جواب به این سوال که  فیلترینگ فضای سایبری چه موانعی در این راه ایجاد می کند؟ اظهار کرد: درست هست که در این اظهار کرد وگو بنده بیان کردم که بدون مستند قانونی حق نداریم فضای سایبری و حق شهروندان در دسترسی به این فضا را محدود کنیم اما اعتقادم این هست که موازین اخلاقی، خاستگاه های عقیدتی و دینی توان دارد این حقوق را محدود کند. هر کشوری با توجه به اصول خود محدودیتی را اعمال می کند که البته این تنگنا های به معنای حدود گذاشتن برای دسترسی آزاد به اطلاعات موثق و حقایق نیست.

نماینده مردم پارس آباد در انتهاء اظهار کرد: مقابله ی ما با فضای سایبری مقابله ای هست که می خواهیم به جامعه ای سالم برسیم. هر کشوری هم طبق فضای عقیدتی و فرهنگی خود خط قرمزهایی دارد که جامعه را از زیادی از تهدیدها مصون می گذارد. البته این بحث ها مباحث عمیقی هست و باید بر سر اینکه حکومت چه میزان و در چه مسائلی حق دارد، اظهار کرد وگو و تفکر کرد.

انتهای پیام

خبرنگار: عرفان حاجی پروانه

دبیر: محمد نوراللهی