به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، الکساندر ووچیچ ریاست جمهوری صربستان به صورت رسمی از پوتین در فرودگاه استقبال کرد. پوتین به محض ورود تاج گلی را در محل یادبود آزادکنندگان بلگراد گذاشت. او قرار هست از کلیسایی در مرکز پایتخت صربستان بازدید داشته باشد. انتهای پیام مترجم و دبیر: زهرا موسوی

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، الکساندر ووچیچ ریاست جمهوری صربستان به صورت رسمی از پوتین در فرودگاه استقبال کرد.

پوتین به محض ورود تاج گلی را در محل یادبود آزادکنندگان بلگراد گذاشت. او قرار هست از کلیسایی در مرکز پایتخت صربستان بازدید داشته باشد.

انتهای پیام

مترجم و دبیر: زهرا موسوی