مسعود پزشکیان؛ نایب ریاست اول مجلس در روزنامه ایران درج کرد: وزیر امور خارجه کشورمان در حالی مجدداً هدف هجوم هایی جدید قرار گرفته که کمتر کسی در گزاره طرح شده توسط او که مبنای این حمله های هست، می‌تواند شک کند؛ اینکه در کشور ما فسادهای اقتصادی، ضعف‌ها و خلأهای ساختاری و قانونی و […]

مسعود پزشکیان؛ نایب ریاست اول مجلس در روزنامه ایران درج کرد: وزیر امور خارجه کشورمان در حالی مجدداً هدف هجوم هایی جدید قرار گرفته که کمتر کسی در گزاره طرح شده توسط او که مبنای این حمله های هست، می‌تواند شک کند؛ اینکه در کشور ما فسادهای اقتصادی، ضعف‌ها و خلأهای ساختاری و قانونی و به تبع آن پدیده پولشویی وسیع وجود دارد.

جالب اینکه مخالفان آقای ظریف که وی را اکنون به باد انتقاد گرفته‌اند هم سال‌هاست بر همین گزاره یعنی وجود فسادهایی که منتج به پولشویی وسیع در کشور شده‌اند از قاچاق گرفته تا فرار مالیاتی اهتمام دارند.

به صورت مثال وقتی که در کشور ما زمینه‌های بروز فساد رخ می‌نمایاند، اصل این مبحث تکذیب می‌شد. وقتی ما به فاز نهادینه شدن فساد آمدیم، تازه سامانه داشت در مورد نشانه‌های بروز فساد سخن می‌زد. در فاز بعدی وقتی فساد در ساختار اجرایی و اداری ما رخنه کرده بود، سامانه تازه به وجود فساد در کشور معترف بود اما نفوذ آن در این ساختار را قبول نداشت و الی آخر.

چون که از نظر نیروهای حاضر در قدرت در کشور ما که مجموعه‌ای از سیاسیون از جناح‌های متفاوت می باشند این فساد خوب ترین اهرم برای رقابت سیاسی بوده.

حمله های موخر به آقای ظریف هم از همین قاعده پیروی می‌کنند و خارج از همین چارچوب استفاده‌های جناحی از موضوعات ناظر به فساد نیستند. شاید منطقی‌ترین حرفی که بتوان با کسانی که هم اکنون درصدد ضربه وارد کردن به وزارت خارجه در این برهه و با بهانه‌های موخر می باشند مطرح کرد، این هست که فرض می‌گیریم مخالفان محترم موفق گردیدند در روند موخر حتی وزیر خارجه را برکنار هم کنند، آن وقت آیا با این کار آمار ۱۴ و نیم هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از بین می‌رود؟ آیا این روند می‌تواند حقیقت قاچاق چندین میلیارد دلاری کشور را تغییر دهد؟

آیا این موجب خواهد گردید که اثرگذاری عینی و عملی فرآیندهای پولشویی بر اقتصاد کشور نمایان نشوند؟ در خوب ترین حالت، حمله های موخر به آقای ظریف یک ساده‌انگاری و کج فهمی بسیار روشن از حقیقت فساد و پولشویی در کشور هست.

این مبحث که اظهارات ظریف پاس گل به دشمنان بیگانه ایران هم هست، زیادتر یک دستاویز سطحی و طنزآمیز به نظر می‌رسد. .. نداشته‌اند که اکنون اظهارات ظریف دستاویز آنان باشد؟

نداشته‌اند که اکنون اظهارات ظریف دستاویز آنان باشد؟مضافاً اینکه باید سؤال کرد آیا از نظر این عزیزان موضعگیری دشمنان بر علیه ما اینقدر ترسناک‌تر از تبعات واقع شدن پولشویی وسیع در کشور هست که برای فرار از اولی، گزینه دوم را به این راحتی قبول می‌کنند؟ حمله به ظریف یا هر کس دیگری که از وضع فساد در کشور سخن می‌گوید، هیچ تحولی در واقع نخواهد داشت.

مسأله کشور ما اکنون این نیست که کدام جناح از فساد سخن می‌زند یا آن حرف‌ها مورد سوء استفاده چه کسانی قرار می‌گیرند. چون که اصل واقع شدن این فسادها برای کشور آنقدر تبعات منفی در حوزه‌های متفاوت داشته و دارد که خود نخستین و بزرگ‌ترین تهدیدی هست که باید برای مقابله با آن هر فرع دیگری را کنار گذاشت.