آفتاب نیوز : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کشور ما مقابله با فساد حالت فرمالیته و نمایشی دارد.پروانه سلحشوری اضافه کرد: مردم درباره اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه واضح نبود در نتیجه بعضی از مردم اظهار کردند اصلا اعدام نشده هست، بعضی اظهار کردند به چه سبب […]

آفتاب نیوز : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کشور ما مقابله با فساد حالت فرمالیته و نمایشی دارد.
پروانه سلحشوری اضافه کرد: مردم درباره اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه واضح نبود در نتیجه بعضی از مردم اظهار کردند اصلا اعدام نشده هست، بعضی اظهار کردند به چه سبب با اشخاص شاخص تر برخورد نشد و.. در حقیقت این محاکمه زیادتر فاصله دولت و ملت را زیادتر کرد.
نماینده مردم تهران با اشاره به این نکته که فساد یکی از مهمترین نگرانی ها در سطح جهانی هست اما سطح و محدوده آن در بین جوامع متفاوت متمایز هست اظهار کرد: هر نوع مشی غیر مجاز را توان داریم فساد بنامیم یا کارهای نهادهای محتلف که از قدرت برخوردارند و از آن در جهت اعمال نفوذ استفاده می نمایند را فساد می نامیم و لفظ گناه را بر آن اطلاق کنیم چون که فساد منفعت های مردم را به خطر می اندازد.
این نماینده مجلس این جمله را نیز هم اظهار کرد که قوه قضاییه مستقل و تاثیر گذار یکی از نهادهای ضروری برای مقابله با فساد هست.
وی با بیان اینکه لزوما کوچک سازی دولت به کاهش فساد نمی انجامد، اظهار کرد: تجربه روسیه نشان می دهد که کوچک کردن دولت نتوانسته هست فساد را کاهش بدهد و روسیه در حال حاضر در شاخص مقابله با فساد در رده ۱۳۵ قرار دارد.
نماینده مردم تهران رانت خواری، لابی گری سیاسی و اجتماعی ، مشکلات موسسات مالی و.. را مواردی از فساد دانست و اظهار کرد: در همین قضیه موسسات مالی ما ۳۰ هزار میلیار تومان از جیب مردم برای افرادی که سپرده هایشان در این موسسات دچار مشکل گردید، پرداخت گردید . در ماه های خستین که وارد مجلس شده بودم و بحث موسسات مالی مطرح بود همه روزه بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ و بعضی مواقع تا ۵۰۰ پیامک روی تلفن همراه موبایلم می آمد که این اشخاص اظهار می کردند دچار مشکلاتی شده ایم و تمام زندگی خود را در این موسسات گذاشته ایم. هر روزی جلوی مجلس و نهاد رئیس جمهوری تظاهرات بود و آنقدر فضای تبلیغاتی به وجود آورده بودند که کسی جرات نمی کرد بگوید که دولت به چه سبب باید هزینه طمع بعضی را از جیب مردم پرداخت کند. »
»وی دنبال کرد: افرادی که این بلا را سر مردم آوردند منحصرا ۱۵ سال حبس گرفتند یعنی به طور اساسی مجازات با گناه همخوانی نداشت و کسی هم پاسخگویی مجوزهایی که به این موسسات داده گردید ، نیست.
مرجع: ایرنا