پرسپولیس و کارگزار سابق این باشگاه دقایقی قبل به توافق رسیدند و با اضافه کردن الحاقیه‌ای جدید، قرارداد خود را امضا کردند تا آتیه داده پرداز همچنان مجری اسپانسر قرمز‌ها باقی بماند.  قرار است کارگزار باشگاه پرسپولیس در سه قسط حدود ۳۵ میلیارد را به این باشگاه تزریق کند تا مشکلات مالی سرخ‌ها حل شود. […]

 پرسپولیس و کارگزار سابق این باشگاه دقایقی قبل به توافق رسیدند و با اضافه کردن الحاقیه‌ای جدید، قرارداد خود را امضا کردند تا آتیه داده پرداز همچنان مجری اسپانسر قرمز‌ها باقی بماند.  قرار است کارگزار باشگاه پرسپولیس در سه قسط حدود ۳۵ میلیارد را به این باشگاه تزریق کند تا مشکلات مالی سرخ‌ها حل شود. این سه قسط را تا خرداد ماه به پرسپولیس پرداخت خواهد کرد.

این در حالی است که پرسپولیس حدود ۴۰ میلیارد را به ۱۱ خارجی سابق خود بدهکار است. همچنین مدیران این باشگاه از ابتدای فصل تاکنون تنها کمی بیش از ۵۰ درصد را به بازیکنان داخلی پرداخت کرده اند و دریافتی سه خارجی آن‌ها نیز کمتر از ده درصد است.