اصغر نوراله زاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، روال واگذاری طرح اشتغال روستایی به صندوق کارآفرینی امید، میزان توزیع اعتبارات و پذیرش طرح های اشتغال را توضیح داد و اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته که قانون توسعه اشتغال روستایی و عشایری تصویب گردید و دولت دستورالعمل و شیوه نامه اجرای آن را […]

اصغر نوراله زاده در اظهار کرد وگو با ایسنا، روال واگذاری طرح اشتغال روستایی به صندوق کارآفرینی امید، میزان توزیع اعتبارات و پذیرش طرح های اشتغال را توضیح داد و اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته که قانون توسعه اشتغال روستایی و عشایری تصویب گردید و دولت دستورالعمل و شیوه نامه اجرای آن را ابلاغ کرد تا به این لحظه نزدیک به ۲۰ هزار و ۹۰۰ طرح از سراسر کشور به اعتبار ۱۵۹۰ میلیارد تومان توسط کمیته های فنی به صندوق کارآفرینی امید ارجاع شده هست.

وی در مورد توقف چند روزه سیستم کارا اظهار کرد: سیستم کارا از دو بخش اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر متشکل که ما تنها در بخش اشتغال روستایی فعال هستیم.

نوراله زاده در مورد مراجع صندوق کارآفرینی امید برای اختصاص به طرح اشتغال روستایی، اظهار کرد: کل مراجع ما و مراجع صندوق توسعه ملی در فاز اول جمعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان هست که ۵۰۰ میلیارد تومان مراجع صندوق کارآفرینی امید و ۵۰۰ میلیارد تومان مراجع صندوق توسعه ملی هست و بیشتر از ۵۰ درصد طرح ها در سراسر کشور به ما معرفی شده هست تا از بین آنان خوب ترین طرح هایی که استعداد اجرا و توجیه مناسب دارند، انتخاب و برای پرداخت تسهیلات معرفی گردند.

وی اضافه کرد: از ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتباری که در اختیار ما قرار گرفته تاحالا ۲۵۸ میلیارد تومان پرداخت کردیم و امید داریم که تا انتهاء شهریورماه به اندازه ۱۰۰۰ میلیارد تومان طرح تصویب کنیم و تا انتهاء سال تمام این مراجع جذب گردد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در جواب به این سوال که روال پرداخت تسهیلات به چه شکلی دنبال می گردد؟ اظهار کرد: پرداخت ها فاز ای هست و متناسب با پیشرفت طرح صورت می پذیرد.

نوراله زاده تصریح نمود: روال پرداخت پول یک مسئله هست و اینکه اکتساب وکارهای پایدار ایجاد و اشخاص در منطقه های روستایی توانمند گردند و بازار داشته باشند، مسئله دیگری هست. ما بیش تر روی پایداری اکتساب وکار تاکید داریم تا دادن وام چراکه هدف قانون اشتغال روستایی هم تنها وام دادن نیست و دولت هم مصمم هست که پایداری و توسعه اکتساب و کار در منطقه های روستایی اتفاق افتد، چه بسا اگر وام بدهیم و نظارت نکنیم نه فقط مشکلی از روستاها حل نکرده ایم لکن بیش تر به مشکلات روستاییان اضافه کرده ایم.

ما پس از ارزیابی، خوب ترین طرح ها را که توجیه مناسب و استعداد اجرا در روستا را دارند، انتخاب و معرفی می کنیم تا روال پرداخت تسهیلات صورت گیرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: در کمال خوشبختی طی دو سال گذشته نتیجه نشان داده سیاست دولت در توسعه اکتساب و اقدامات روستایی و پیاده سازی استراتژی صنعتی سازی در روستاها تحقق یافته هست.

نوراله زاده درعین حال استفاده از حجم های اکتساب و کار روستایی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: توسعه اکتساب و کارها با استفاده از حجم روستاها به خوبی شکل گرفته و وصل شدن زنجیره های تامین و تولید در روستاها انجام گرفته و در عده ای از طرح ها وصل شدن به بازار برقرار شده هست. امید داریم مراجع بیش تری به روستاها تزریق گردد تا توانمندسازی روستاییان مورد توجه قرار گیرد و آسان سازی وصل شدن به شبکه بازار و ارائه فرآورده ها را رقم بزند.

روی پایداری اکتساب و کارها و توانمندسازی روستاییان بیشتر از دادن وام تاکید داریم و طرح هایی که توجیه مناسب و استعداد اجرا در روستا را دارند، انتخاب و برای پرداخت تسهیلات اشتغال معرفی می کنیم.مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اضافه کرد: از تعداد طرح هایی که مورد پذیرش ما قرار گرفته برای ۸۱۸۰ طرح به اعتبار ۴۱۳ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و برای ۶۷۷۰ طرح ۲۵۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده هست.

وی گفته بود: کوشش کردیم در ارزیابی، طرح هایی را تصویب کنیم که روستاییان را توانمند کند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از روستای” کردآباد کبودرآهنگ” مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از روستای” کردآباد کبودرآهنگ” به عنوان واحد نمونه در امر اشتغال اسم برد و اضافه کرد: در سال ۱۳۹۳ به این روستا ورود کردیم و از ۸۵ واحد تولیدی در این روستا ۵۰ واحد را تا سال ۱۳۹۵ مورد پشتیبانی مالی قرار دادیم.

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در منطقه های محروم روستایی، عشایری و مرزی و با اولویت ایجاد تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته هست. اجرای موفق این طرح، کاهش کوچ به شهرها، اشتغالزایی و حل بیکاری در منطقه های روستایی و عشایری را در پی دارد. مجلس سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مراجع صندوق توسعه ملی را برای توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی به تصویب رساند.

انتهای پیام