به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ رضا درمیشیان کارگردان فیلم لانتوری به همراه قربانیان اسید پاشی و اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی همزمان با روند بررسی کلیات و جزئیات قانون تشدید مجازات اسیدپاشی حضور یافت.  

به گزارش خبرنما به نقل از گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ رضا درمیشیان کارگردان فیلم لانتوری به همراه قربانیان اسید پاشی و اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی همزمان با روند بررسی کلیات و جزئیات قانون تشدید مجازات اسیدپاشی حضور یافت.