مدیر اداره اجراییات شهرداری یاسوج با اشاره به وضعیت کرونا و قرمز شدن شهر یاسوج گفت: تیم اداره اجرائیات شهرداری یاسوج طبق دستور شهردار و مصوبه ستاد کرونای استان جهت پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا و جمع آوری افرادی که اقدام به فروش گیاهان کوهی داشتند با اقتدار تمام در تمامی نقاط سطح شهر […]

مدیر اداره اجراییات شهرداری یاسوج با اشاره به وضعیت کرونا و قرمز شدن شهر یاسوج گفت: تیم اداره اجرائیات شهرداری یاسوج طبق دستور شهردار و مصوبه ستاد کرونای استان جهت پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا و جمع آوری افرادی که اقدام به فروش گیاهان کوهی داشتند با اقتدار تمام در تمامی نقاط سطح شهر حضور پیدا کردند.

کرم الله غلامی افزود: تیم اداره اجرائیات شهرداری یاسوج با کار و عزمی جهادی و بسیجی شروع به پاکسازی و جمع آوری تمامی افرادی که قصد فروش گیاهان کوهی در سطح شهر رو داشتند نمودند.


مدیر اداره اجراییات شهرداری یاسوج اظهار داشت: این امر مهم و اساسی فقط به تنهایی توسط نیروهای اجراییات شهرداری صورت گرفت و در چندین مرحله که مرکز بهداشت و منابع طبیعی حضور داشتند موفق نبودند اما نیروهای اجرائیات با حضور به موقع و برنامه ریزی منظم و دقیق و در آرامش کامل و برخورد مناسب با فروشندگان گیاه کوهی اقدام به جمع آوری آنها نمودند.