به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ فیلم کوتاهی از زمانی که نوید محمدزاده مجریگری میکرد خواهیم دید.  

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ فیلم کوتاهی از زمانی که نوید محمدزاده مجریگری میکرد خواهیم دید.