راهپیمایی روز شنبه از سوی ضد فاشیست ها در شارلوتزویل به طور صلح آمیز برگزار گردید. دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا که خود به داشتن سوءنیت در ازای غیرسفیدپوست ها متهم هست، در مراسم سالگرد خشونت ها در شارلوتزویل هرگونه نژادپرستی را محکوم نمود و در توئیتی درج کرد: شورش در شارلوتزویل ذی ربط به […]

راهپیمایی روز شنبه از سوی ضد فاشیست ها در شارلوتزویل به طور صلح آمیز برگزار گردید.

دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا که خود به داشتن سوءنیت در ازای غیرسفیدپوست ها متهم هست، در مراسم سالگرد خشونت ها در شارلوتزویل هرگونه نژادپرستی را محکوم نمود و در توئیتی درج کرد: شورش در شارلوتزویل ذی ربط به سال گذشته به فوت و چند دستگی انجامید. من هر نوع نژادپرستی و اقدام خشونت آمیز را محکوم می کنم. برای همه آمریکایی ها طلب صلح دارم.

این درحالی هست که مارک وارنر، سناتور دموکرات ویرجینیا بر این مسئله تاکید کرد که ترامپ خودش راه را برای ملی گرایان سفیدپوست باز کرد تا خشونت و تنفر را بسط دهند.

سال گذشته میلادی، راهپیمایی “وحدت راست” سال گذشته میلادی، راهپیمایی “وحدت راست” در شارلوتزویل ویرجینیا بعد از اینکه خودرویی به سمت معترضان حرکت کرد و یک تن را کشت و ۱۹ تن دیگر را مجروح کرد، به خشونت کشیده گردید. پس از ان ترامپ دو طرف را مسؤول خشونت شارلوتزویل دانست که همین اظهارات محکومیت وسیع ای را به دنبال داشت. بعد از انتقادها ترامپ خشونت نژادپرستانه را محکوم نمود.   

انتهای پیام