به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در سیزدهمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که شامگاه دوشنبه – یکم بهمن – در وزارت کشور برگزار گردید، با اشاره به سوگیری مثبتی که بنابراین هدایت های رهبری و تلاش های ستاد، در روندهای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور واقع […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در سیزدهمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که شامگاه دوشنبه – یکم بهمن – در وزارت کشور برگزار گردید، با اشاره به سوگیری مثبتی که بنابراین هدایت های رهبری و تلاش های ستاد، در روندهای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور واقع شده، بر استمرار کوشش ها برای توجه به اقتضائات شرایط جاری کشور و تحقق رویکرد مسئولانه و زمان شناسانه، در گفتارها و آنالیزهای سیاسی اقتصادی رسانه ای تاکید کرد.

ریاست شورای امنیت کشور با مرور بعضی تحرکات اتحاد شکن و یأس آفرین در کشور، این پدیده نامبارک و متاثر از تنگ دیدگاهی ها، زمان ناشناسی ها و فقدان چارچوب جامع تحلیلی و فهم صحیح از منفعت های وامنیت ملی دانست و با ابراز تأسف از عدم قدرت بعضی چهره ها و شبه جریان ها برای تفکیک بین حب و عداوت های شخصی و جریانی نسبت به مسئولین فعلی دولت با اصول پایه و بر سازنده منفعت های ملی و امنیت ملی، لزوم اصلاح این چنین نگاه ها و آنالیزهای یکجانبه سیاسی اقتصادی و کارهای رسانه ای مترتب بر آن را خواستار گردید.

رحمانی فضلی با اشاره به بعضی زمینه های پیش رو مثل ورود به سال انتخابات – که به صورت طبیعی، میل به فعالیت های سیاسی را تشدید می کند – حقیقت های شرایط جاری کشور من جمله بعضی کش و قوس های حادث در وضع معیشتی جامعه را یادآور گردید و تحقق موفق امر سیاسی در این شرایط را در گرو فعالیت های موفق و تاثیرگذار در جهت اصلاح شرایط اقتصادی و خیر عمومی حاصل از این فعالیت ها بررسی کرد.

وزیر کشور در ادامه به بعضی آنالیز ها و اظهارنظرهای غیرمنصفانه و ناروا بر علیه بخش های متفاوت کشور و به ویژه دولت اشاره نمود و اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان کشور بنابراین مقاومت مردم و کارهای ۲۴ ساعته بخش های متفاوت به صورت ویژه دولت، از به نتیجه رسیدن فشارها و دسیسه های خود ناامید شده و پشت سر هم در صدد یافتن راه های جدید برای جبران ناکامی های خود می باشند، به موازات و همزمان با فشار دشمن، بعضی سیاسیون و تحلیلگران، با داعیه رقابت های سیاسی یا به گمان نادرست ضربه به دولت برای دفاع از نظام، دولت را آماج حمله های خود قرار داده اند؛ در حالیکه همه ما در یک کشتی هستیم و همه باید باهم برای منفعت های ملی و امنیت ملی کشور کوشش کنیم و در این مسیر دولت مجری سیاست ها و اغراض نظام هست.

ریاست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه در طول چندماه فعالیت ستاد، به طور مستمر بر مواجهه اصلاحی، تذکر، راهنمایی و ارشاد گویندگان و ترویج کنندگان گفتارهای یأس آفرین و اتحاد شکنانه اهتمام شده هست، استمرار یأس آفرینی و اتحاد شکنی علی رغم تذکرات قبلی را غیرقابل قبول برشمرد و کمیته حقوقی قضائی ستاد را موظف به پیگیری اجرای قانون در این عرصه کرد و از  قوه قضائیه خواست در چارچوب اصول قانونی و من جمله برابر مصوبات شورای عالی سازگاری اقتصادی سران قوا، به صورت جدی و تاثیرگذار از اعمال قانون در این مورد پشتیبانی نماید.

وزیر کشور با اشاره به ارزش انسجام داخلی و لزوم تعهد به لوازم تقویتِ اتحاد و همبستگی داخلی برای خنثی سازی دسیسه های دشمن، از همه جریان ها و دستگاه های متفاوت در قوا و بخش های متفاوت کشور و علاوه بر این جریانات سیاسی خواست اقدام عملی مقام معظم رهبری در تشکیل شورای سازگاری قوا و تنفیذ بهنگام مصوبات این شورا از سوی وی را به عنوان یک الگوی راهبردی و کاربردی در این عرصه دنبال کرده و همین رویکرد را در همه عرصه ها و علاوه بر این در همه بخش ها و منطقه های کشور من جمله استان ها اجرایی کنند.

ریاست شورای امنیت کشور با مرور تلاش های ناکام دشمن برای مبدل مطالبات صنفی و خواسته های عمومی معیشتی و مثل آن، به تنش های اجتماعی و امنیتی، نقش آفرینی موثر همه چهره های علاقه مند به کشور، فعالین و فرهیختگان بخش های متفاوت و علاوه بر این جریانات سیاسی و بعلاوه همه دستگاه ها در عرصه های متفاوت نظام، را برای صیانت از مردم در مقابل بمباران تبلیغاتیِ یأس آفرین و تحریک کننده دشمن، رسالت تاریخی آنان در شرایط حاضر دانست و اتخاذ یک ساز و کار تاثیرگذار در امر اطلاع رسانی و تبلیغات برای شکل گیری صحیح ادراک مردم را ضروری برشمرد.

وزیر کشور در این زمینه، با اشاره به وجود خلاءهای رابطه ای و عدم استفاده از حجم های رسانه ای در جهت آگاهی قسمتی به مردم، از دستگاه های متفاوت خواست با ارتقاء روند پاسخگویی به افکار عمومی و رفع کردن شبهات جامعه و علاوه بر این عرضه تاثیرگذار گزارش های واقع بینانه و اطلاعات صحیح از کارهای خود به مردم، زمینه نشاط افزون تر و امید بیشتر از پیش مردم را به صورت مستمر مهیا کنند.

رحمانی فضلی بر ارزش توجه به ارزش مراسم چهل سالگی انقلاب و دهه فجر سال کنونی تاکید کرد و اظهار کرد: با توجه به هجمه دشمنان بر علیه این مبحث و تاکید آنان بر اغراض شومی چون براندازی نظام قبل از چهل سالگی انقلاب، برپایی باشکوه مراسم دهه فجر اهمیتی دوچندان می یابد؛ چراکه حضور مردم و پشتیبانی مردم از کشور، به طور مستمر باعث یأس و ناامیدی دشمنان و نظام سلطه بوده هست و حضور حداکثری و شکوهمند مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهد داد که آنان در اهدافشان به دستاوردی نخواهند رسید و این دشمنان می باشند که مأیوس و ناامید از برنامه های خود بر علیه کشورمان خواهند گردید.

وزیر کشور، مردم را قوی ترین عنصر در مقابل دشمن برشمرد و اظهار کرد: شکوه حضور مردم در ۲۲ بهمن، دسیسه دشمن را بر باد خواهد داد.

جانشین ریاست جمهور در شورای اجتماعی کشور با مرور نتیجه های واحد و هماهنگ مطالعات و پیمایش های علمی انجام شده در حوزه های اجتماعی، بر لزوم هنجارمند و قاعده مند کردن گفتارهای ابراز شده از تریبون متفاوت در هر یک از بخش های جامعه، در زمینه همبستگی اجتماعی تاکید کرد.

رحمانی فضلی، نتیجه واحد پژوهش های ذکر شده یعنی فاصله بسیار فراوان پنداشته های عمومی مردم و حقیقت های جامعه و کشور را نتیجه تبلیغات نادرست، رقابت های غیرسازنده سیاسی و تبلیغات متاثر از آن، سیاه نمایی ها و گفتارهای ناآگاهانه و غیرمسئولانه از تریبون های گوناگون دانست و از همه صاحبان دغدغه و دلسوزان انقلاب اسلامی و ایران خواست با اهتمام به اصلاح این وضع، زمینه های دیدگاهی و عملی این اصلاح را فراهم آورند.

انتهای پیام