آخرین خبر: قاضی زاده هاشمی در فیلمی که جدیدا منتشر شده، به صراحتا اعلام میکند که بعضی از کارهای دولت عمدی و در زمینه ایجاد ناخشنودی در مردم هست.     در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید  

آخرین خبر: قاضی زاده هاشمی در فیلمی که جدیدا منتشر شده، به صراحتا اعلام میکند که بعضی از کارهای دولت عمدی و در زمینه ایجاد ناخشنودی در مردم هست.

 

  در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید   وزیر پیشین بهداشت، پروژه ناراضی سازی عمدی را لو داد!