بیژن زنگنه، وزیر نفت در فضای مجازی نوشت: با امضای ۱۳ قرارداد به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو گام بلندی در عمق بخشیدن به نگهداشت و افزایش تولید نفت از طریق بسیج شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی داخلی برداشته شد. صنعت نفت ایران بالذات پیشران توسعه پایدار اقتصاد کشور است. به بازوان توانمند کارگران و خلاقیت مهندسان […]

بیژن زنگنه، وزیر نفت در فضای مجازی نوشت: با امضای ۱۳ قرارداد به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو گام بلندی در عمق بخشیدن به نگهداشت و افزایش تولید نفت از طریق بسیج شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی داخلی برداشته شد. صنعت نفت ایران بالذات پیشران توسعه پایدار اقتصاد کشور است. به بازوان توانمند کارگران و خلاقیت مهندسان ایرانی افتخار می‌کنم.   وزیر نفت مطرح کرد: صنعت نفت ایران پیشران توسعه پایدار اقتصاد کشور