خبرگزاری ایرنا: وزیر نفت چهارشنبه شب با بیان اینکه هنوز برای سهمیه بندی و نرخ بنزین در دولت تصمیمی گرفته نشده هست اعلام کرد، افرادی که دارای کارت سوخت خودرونیستند نسبت به دریافت آن اقدام کنند. ««بیژن زنگنه» در اظهار کرد وگوی مخصوص خبری اهتمام کرد، حدس می گردید که حدود ۱۰میلیون نفر بدون کارت […]

خبرگزاری ایرنا: وزیر نفت چهارشنبه شب با بیان اینکه هنوز برای سهمیه بندی و نرخ بنزین در دولت تصمیمی گرفته نشده هست اعلام کرد، افرادی که دارای کارت سوخت خودرونیستند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

««بیژن زنگنه» در اظهار کرد وگوی مخصوص خبری اهتمام کرد، حدس می گردید که حدود ۱۰میلیون نفر بدون کارت سوخت خودرو باشند اما تا به حال حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر اقدام به ثبت اسم کارت سوخت کردند.

وی در مورد آمارهای طرح شده در مورد قاچاق سوخت اظهار کرد، رقم های بیان شده اصلا منطقی نیست.

وزیرنفت در ادامه با بیان اینکه فروش اوراق برای توسعه میادین نفتی به زودی شروع می شود، اهتمام کرد، طرح های توسعه نفتی بسیار توجیه پذیر بوده و حداکثر ظرف دو سال و نیم به نتیجه می رسد.