مدیرعامل خانه کتاب در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد این که از کوچک شدن دولت سخن زده می گردد، در حالی که علی الظاهر این اتفاق در وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی نیفتاده و نهادهای زیرمجموعه ارشاد مثل قبل به کار خود ادامه می دهند، اظهار کرد:  اگر به اقتصاد لیبرالی متهم نشوم، […]

مدیرعامل خانه کتاب در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد این که از کوچک شدن دولت سخن زده می گردد، در حالی که علی الظاهر این اتفاق در وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی نیفتاده و نهادهای زیرمجموعه ارشاد مثل قبل به کار خود ادامه می دهند، اظهار کرد:  اگر به اقتصاد لیبرالی متهم نشوم، معتقدم  دولت اقتصاددان خوبی نخواهد بود. تجربه اثبات می نماید دولت هرچقدر کوچک تر باشد و نهادهای عمومی و خصوصی قویتر باشند مطمئنا در کاهش هزینه ها  موفق تر می باشد. در ایران  دولت  مدعی واگذاری امور به نهادهای صنفی هست اما چه اتفاقی می افتد  که با ایده های ما فاصله دارد؟ باید دو طرف را با هم ببینند؛ بخش خصوصی به عقلانیت برسد که مسیولیت قبول کند و دولتی که فربه شده و شاید تمام درآمد خود را صرف حقوق و دستمزد می کند باید خود  را کوچک کند. در وزارت ارشاد از شرایط مطلوب فاصله داریم و آن طور که باید و شاید، این اتفاق نیفتاده هست. اما وزارت ارشاد در این دولت چاق تر نشد لکن وضع محافظت گردید. چون حقیقت این هست که ما اعتقاد داریم زیادی از امور در وزارت ارشاد با دست کم کارکنان انجام می گردد.

او پس از آن در مورد افزایش پاداش های ادبی دولتی در دوره های قبل و این که این ازدیاد پاداش های  دولتی عرصه را بر ناشران خصوصی و تشکل های نشر تنگ نمی کند، اظهار کرد:  شما را به پنج – شش پارسال ارجاع می دهم. شرایط جوایز خصوصی آن زمان چه طور بود؟ شرایط امنیتی داشتند و حتی جایی برای برپایی جوایز نبود تا ابراز وجود کنند. در این دولت دست کم شرایط فراهم شده تا خود را نمایش دهند و جوایز برگزار گردند. در بعضی جاها دولت به آنان به طور مستقیم یا غیرمستقیم کمک کرده هست. در این دولت پاداش جدید دولتی اضافه نشده  و دولت موظف بود پاداش هایی را که از قبل بوده اند اجرا کند. 

 حسینی پور در جواب به این سؤال که به طور مثال ادبیات داستانی را می توانستیم در  پاداش کتاب سال تقویت نماییم و نیازی نبود پاداش جلال را ایجاد کنیم یا خوب تر بود اذن دهیم بخش خصوصی آن را انجام دهد و پاداش دولتی تازه ای ایجاد نشود، اظهار کرد: پاداش ها به علت احساس احتیاج طراحی و ایجاد شده اند. البته شاید خوب تر بود این بخش را در پاداش کتاب سال تقویت نماییم. در کل کشور حدود ۲۹ جشنواره با مبحث کتاب در بخش خصوصی و دولتی برگزار می گردد که بخش دولتی محدودتر هست. بنظرم اثربخشی جوایز کاهش پیدا کرده و  جریان سازی آنان دچار سامانه اداری شده هست. ما باید به این سمت برویم که جریان سازی جوایز را تقویت نماییم تا اثر آن را در جامعه نگاه کنیم.

مجتبی تبریزنیا – مدیر اطلاع رسانی خانه کتاب – نیز که در این اظهار کرد وگو حاضر بود در مورد واگذاری بخش ها و کوچک کردن دولت اظهار کرد: فعالیت های خانه کتاب هزینه های زیادی دارد، از جانب دیگر  آورده مالی ندارد. فرهنگ اقتصادی و درآمدزا نیست و اگر قرار باشد بخش خصوصی این کارها را انجام بدهد در عمل این فعالیت ها متوقف خواهد گردید. البته واگذاری  بخش های نمایشگاه کتاب به صنف عملی گردید چون میتوان در آن جا از حجم ناشران استفاده نمود. از سویی در همه جای دنیا برای  شابک پول می گیرند اما ناشران ایرانی هزینه ای برای شماره شابک پرداخت نمی کنند.

در ادامه حسینی پور اظهار کرد: اما این مبحث نافی این  نیست که موسساتی مثل ما سراغ آن (شابک) نروند. ما در پی راهی برای پیدا کردن درآمدهای پایدار برای خانه کتاب هستیم و این مبحث در دستور کارمان قرار دارد. حقیقت این هست که ما با صنف نشر روبه رو هستیم که شرایط خوبی ندارد و حالش خوب نیست. ما باید به این سمت برویم که خانه کتاب درآمد پایدار و از حهت های متفاوت همکاری پذیری داشته باشد.  

انتهای پیام