علیرضا سلیمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در موضوعات آموزشی مافیا ورود پیدا نموده است که میتوان آن را در مبحث کنکور و کتاب های کمک آموزشی دید. وی اضافه کرد: البته مبحث مشق شب متمایز از این مبحث است، چون مشق شب کار تخصصی است. این عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات […]

علیرضا سلیمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: در موضوعات آموزشی مافیا ورود پیدا نموده است که میتوان آن را در مبحث کنکور و کتاب های کمک آموزشی دید.

وی اضافه کرد: البته مبحث مشق شب متمایز از این مبحث است، چون مشق شب کار تخصصی است.

این عضو کمیسیون تعلیم و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که «نباید اختیار معلم را سلب کرد»، اظهار کرد: نباید معلم را دست بسته کرد باید معلم قدرت رزمایش و اختیار در نحوه ی تعلیم داشته باشد. باید این انعطاف را به معلم بدهیم که چگونه در مورد مشق شب تصمیم گیری کند.

انتهای پیام