دکتر محمود نیلی احمدآبادی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن بیان این مطلب به تعریف نقش دانشگاه ها و جایگاه ها تعلیم عالی در پشتیبانی از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و اضافه کرد: طبق معمول فرآورده ها ساخت داخل با دو مشکل بنیادی رو به رو می باشند، یعنی […]

دکتر محمود نیلی احمدآبادی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن بیان این مطلب به تعریف نقش دانشگاه ها و جایگاه ها تعلیم عالی در پشتیبانی از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و اضافه کرد: طبق معمول فرآورده ها ساخت داخل با دو مشکل بنیادی رو به رو می باشند، یعنی دو امر یک محصول تولید در بازار را موفق می کند، اول اینکه محصول تولید گردیده از کیفیت خوبی بهره مند باشد و دوم نرخ آن محصول معقول تعیین گردد.

وی در ادامه تصریح نمود: وقتی که بخواهیم کیفیت یک محصول تولیدی را افزایش دهیم به اضطرار هزینه های تولید آن محصول نیز افزایش می یابد و اگر بخواهیم هزینه ها را کاهش بدهیم این امر به نرخ کاهش کیفیت منتج خواهد گردید، به همین جهت نمی توان آن محصول تولید گردیده جایگاه خود را در بازار پیدا نماید.

ریاست دانشگاه تهران در مورد نقش تکنولوژی های مدرن در افزایش کیفیت فرآورده ها تولید گردیده اظهار کرد: این نوع تکنولوژی ها، کیفیت را افزایش و هزینه ها را کم می کند در عین حال نوعی تنوع قسمتی در کالاهای تولید گردیده ایجاد می کنند.

دکتر نیلی احمدآبادی افزود: این دانشگاه ها و جایگاه ها علمی پژوهشی می باشند که توان دارند تکنولوژی را در پروسه تولید فرآورده ها وارد کنند تا منتج به افزایش کیفیت آن محصول گردد. در حقیقت اگر ما بتوانیم دانش دانشگاه ها را به عرصه تولید وصل کنیم و علم را به صحنه تولید وارد کنیم، مطمئنا دو عامل کلیدی تحقق اقتصاد مقاومتی (قیمت و کیفیت) در عین حال تنوع فرآورده ها اتفاق می افتد.

وی یادآور گردید: در نتیجه دانشگاه ها توان دارند تحقیقات و پژوهش های خود را در جهت تحقق های نیازهای کشور طراحی کنند و در عین حال اهتمام کنند رابطه خود را با جایگاه ها صنعتی تقویت نمایند که البته تحقق قسمتی از این امر وظیفه دولت و مسئولین هست و این که اقتصاد را به شکلی طراحی کنند که تولید کننده نیز تقاضاکننده تولید محصول با کیفیت باشد، بخش دیگر نیز باید از سوی دانشگاه ها اتفاق افتد که به سمت صنعت های کشش دارا باشند.

ریاست دانشگاه تهران در مورد ابلاغیه وزیر علوم مبنی بر ممانعت دانشگاه از آغاز طرح های عمرانی تازه ای که با بودجه های دولتی آغاز می گردد نیز اظهار کرد: مراجع بعضی از طرح های موجود دانشگاه تهران از بیرون از دانشگاه و از بودجه های غیر دولتی تامین می گردد که منظور وزیر دربردارنده این نوع طرح ها نمی توان، ضمن اینکه ما بودجه های مدنظر داشته برای سایر طرح های دانشگاه را وارد عرصه های عمرانی نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تنگنا های ارزی نباید مانعی در راه گسترش تعاملات بین المللی دانشگاه ها باشد، اظهار کرد: متاسفانه تنگنا های ارزی مشکلاتی را در عرصه فعالیت های بین المللی ایجاد خواهد کرد، اما ما از دولت می خواهیم که ماموریت های پژوهشی و مجال های مطالعاتی دانشجوهای مشمول کالاهای بنیادی قرار بگیرد و به آنان ارز دولتی تعلق بگیرد، چون که علم و دانش به اندازه چای و سایر کالاها برای کشور با ارزش هست و نباید تنگنا های خاصی در این عرصه اتخاذ کرد.

ریاست دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه نامه ۱۳ دانشگاه برتر دنیا برای قرار دادن فعالیت های بین المللی دانشگاه ها جزء کالاهای بنیادی تدوین و به مسئولین عرضه خواهد گردید، اظهار کرد: این مبحث بنیادی ترین کالایی هست که دولت توان دارد در شرایط فعلی از آن پشتیبانی نماید. اما به سبب همین تنگنا ها اهتمام می کنیم سفرهای مسئولان دانشگاه به خارج از کشور را در مواقع غیر ضروری کاهش بدهیم.

.. دانشگاه تهران برون سپاری شده هست، اظهار کرد: کوشش ما این هست که بتوانیم زیادی از خدمات دانشگاه را واگذار و توسط بخش خصوصی انجام بدهیم تا کمکی به کاهش هزینه ها دارا باشیم.

ریاست دانشگاه تهران در انتهاء افزود: بزرگ ترین معیت دانشگاه ها با شرایط فعلی کشور و علاوه بر این پشتیبانی از تولید داخل این هست که دانش تولید گردیده در دانشگاه ها وارد عرصه تولید گردند و البته این معیت نیز باید از سوی دستگاه های اجرایی، اقتصاد ملی و تقاضا کنندگان فرآورده ها مدرن و با کیفیت برای عرضه در بازار بین المللی باشد و این امر نیز پژوهشگر نمی توان الا اینکه از دانشگاه ها کمک گرفته گردد.

انتهای پیام