محمد ابدالی‌پور در جمع خبرنگاران، با گرامی‌داشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، اظهار کرد: در مساجد لرستان تعداد ۱۰۲ کتابخانه مخزن‌دار و ۵۹ کتابخانه باز فعال است. وی تصریح کرد: از مجموع این تعداد کتابخانه‌ مخزن‌دار مساجد لرستان تعداد ۵۸ کتابخانه شهری و ۴۳ کتابخانه روستایی است و تعداد ۱۳۶ کتابدار در ۱۰۱ کتابخانه مخزن‌دار مسجد […]

محمد ابدالی‌پور در جمع خبرنگاران، با گرامی‌داشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، اظهار کرد: در مساجد لرستان تعداد ۱۰۲ کتابخانه مخزن‌دار و ۵۹ کتابخانه باز فعال است.

وی تصریح کرد: از مجموع این تعداد کتابخانه‌ مخزن‌دار مساجد لرستان تعداد ۵۸ کتابخانه شهری و ۴۳ کتابخانه روستایی است و تعداد ۱۳۶ کتابدار در ۱۰۱ کتابخانه مخزن‌دار مسجد استان مشغول فعالیت هستند.

ابدالی‌پور با بیان این‌که ۲۴۲ هزار و ۶۱۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های مخزن‌دار لرستان موجود است، اضافه کرد: از مجموع کتابخانه‌های مخزن‌دار مساجد استان، تعداد سه کتابخانه درجه یک، ۲ کتابخانه درجه ۲، ۱۰ کتابخانه درجه سه و ۲۹ کتابخانه درجه چهار و ۵۷ کتابخانه درجه پنج هستند.

مدیرستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با بیان این‌که ۸۹۶۸ مترمربع مساحت در اختیار کتابخانه‌های مساجد استان است، افزود: بیش‌از ۱۵ هزار و ۲۱۱ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد استان بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به فعالیت تعداد ۵۹ کتابخانه باز در مساجد لرستان، بیان کرد: از مجموع کتابخانه‌های باز استان تعداد ۳۲ کتابخانه روستایی و ۲۷ کتابخانه شهری هستند و بیش‌از ۱۲ هزار و ۱۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز استان موجود است.

انتهای پیام