هادی ابوی ـ در اظهار کرد وگو با ایسنا،  با اشاره به نامه سرگشاده محور عالی انجمن های صنفی کارگران به سرپرست وزارت کار، اظهار کرد: در این نامه صراحتا اعلام نمودیم حقوقی که در اوائل سال برای کارگران تصویب گردید با وضع امروز اقتصاد کفاف معیشت و هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد […]

هادی ابوی ـ در اظهار کرد وگو با ایسنا،  با اشاره به نامه سرگشاده محور عالی انجمن های صنفی کارگران به سرپرست وزارت کار، اظهار کرد: در این نامه صراحتا اعلام نمودیم حقوقی که در اوائل سال برای کارگران تصویب گردید با وضع امروز اقتصاد کفاف معیشت و هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد و بنابراین با توجه به افزایش نرخ زیادی از اقلام مصرفی لازم هست تا توجه بنیادی برای محافظت معیشت کارگران صورت گیرد.

دبیرکل محور عالی انجمن های صنفی کارگران در مورد اعطای کمک هزینه مسکن به خانوارهای کارگری اظهار کرد: اعتقاد ما این هست که در شرایط فعلی هر راهکاری که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری دنبال گردد، مثبت هست منتها اگر دولت وام ودیعه مسکن به کارگران اختصاص بدهد تبعات دارد چون در شرایط کنونی هیچ گونه نظارتی بر بحث قیمتها نیست، از آن طرف کارگران درگیر بروکراسی های اداری گرفتن وام خواهند گردید و باید یک ضامن کارمند معرفی کنند، با اهمیت تر این که چنین تصمیماتی اثرها تورمی در جامعه می گذارد و مطمئنا روی بخش مسکن مؤثر می باشد.

ابوی دنبال کرد: به همین سبب در شرایط فعلی نمایندگان کارگری روی سبد کالا تاکید دارند تا از این طریق قسمتی از هزینه های خوراک و تامین اقلام مصرفی خانوارهای کارگری پوشش داده گردد.

وی اضافه کرد: دولت باید جدا از دهکهای محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای کارگران بسته های غذایی مد نظر داشته باشد تا بیشتر از این سبد معیشت کارگران به مخاطره نیفتد و به افت شدید قدرت خرید کارگران در بازار منتج نشود.

این مقام مسئول کارگری در عین حال توصیه نمود که دولت کارگران را در واحدهای تهی از سکنه ساکن کردن دهد و اظهار کرد: در بخش مسکن واحدهای تهی از سکنه زیادی در کشور داریم که بخش اعظمی از آنان در اختیار دولت هست. طبق آمارها نزدیک به ۲۰۰۰ خانه در حاشیه ها و اطراف شهر وجود دارد که دولت توان دارد به جای دادن وام ودیعه مسکن، این واحدها را در اختیار کارگران بگذارد و با دست کم کرایه برای مدت دو سال به آنان کرایه بدهد. این امر مطمئنا به کاهش درخواست ها در بازار مسکن و افت شدید قیمتها منتج خواهد گردید.

ابوی با اشاره به لایحه دولت برای انعقاد قراردادهای دوساله مسکن، اظهار کرد: این لایحه توان دارد تاثیر زیادی در شکست قیمتها در بازار مسکن داشته باشد مشروط بر این که تمام ساز وکارهای آن دیده شده باشد و منتج به انعقاد قراردادهای پنهانی بین موجر و مستاجر یا بعضی تخلف های مسکن نشود.

به گفته دبیرکل محور عالی انجمن های صنفی کارگران به سبب نوسانات نرخ ارز دولت باید به میدان بیاید و سیاستگذاری خاصی در بحث مسکن و بازارهای داخلی اتخاذ نماید تا بر قیمتها اثرکند.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم یارانه نقدی یا وام ودیعه مسکن بدهیم، مطمئنا اثرها تورمی در جامعه خواهد داشت. از سویی افزایش حقوق و دستمزد در شرایط کنونی از سوی دولت در اولویت نیست بنابراین خوب ترین راهی که میتوان به معیشت خانوارکارگری کمک کرد، این هست که با ماهی ۲۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران را جبران نمود.

چون بخش اعظمی از دریافتی کارگر صرف هزینه تحصیل فرزندان، کرایه بها و ایاب و ذهاب می گردد بنابر این باید به کاهش هزینه های سبد زندگی کارگر کمک کنیم و خوب ترین کار دادن بسته های پشتیبانی غذایی یا هزینه سبد کالا هست.

پرداخت نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و توزیع سبد کالای آنان با توجه به شارژ کارت های یارانه در روزهای موخر در حالی شروع شده که هنوز اقدامی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری و توزیع سبد پشتیبانی غذایی وعده داده شده به کارگران صورت نگرفته هست.

انتهای پیام