به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، رضا حمیدی امروز در نشست کمیسیون صنعت و بهبود محیط اکتساب و کار در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: امروزه در گفت وگو های خود به امر قاچاق کمتر توجه می گردد و افرادی که با مصیبت قاچاق آشنایی دارند، می دانند که این امر چه ضربه مهلکی […]

  به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، رضا حمیدی امروز در نشست کمیسیون صنعت و بهبود محیط اکتساب و کار در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: امروزه در گفت وگو های خود به امر قاچاق کمتر توجه می گردد و افرادی که با مصیبت قاچاق آشنایی دارند، می دانند که این امر چه ضربه مهلکی به اشتغال، صنعت و کار شرافتمندانه می زند.

وی اضافه کرد: تک تک وزیران برای ما گفت وگو کرده و ما شاهد آن هستیم که چقدر خوب گفت وگو می کنند اما وقتی که در یک کابینه جمع می شوند، متوجه می‎شویم که هیچ یک مناسب نیستند، امروزه شاهد آن هستیم که به جای اینکه وزیری که کارکرد مناسبی ندارد را اخراج کنیم، پست دیگری را در سطح وزارت در کابینه به وی اختصاص می دهیم.

ریاست کمیسیون بهبود محیط اکتساب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: امروز باید دولتمردان در این جلسه حضور پیدا می کردند و گفت وگو های ما را می شنیدند تا بتوانند به سفارش های ما جامه عمل بپوشانند.

وی دنبال کرد: مقابله با قاچاق، مقابله با فساد، کنترل و حذف واردات غیرضروری، کمک به تامین مواد اولیه، جایگزین کردن مواد ایرانی به جای مواد بیگانه، گسترش خرید کالای ساخت داخلی و غیره من جمله مواردی هست که امروزه در این شرایط توان دارد به مدد ما بیایند.

ریاست کمیسیون بهبود محیط اکتساب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح نمود: دولت به صادرکنندگان عنوان می کند که ارز صادرات خود را با قیمت نیمایی به سیستم نیما واگذار نمایند و این زوری هست که به صادرکننده در دولت گفته می گردد.

انتهای پیام