خبرگزاری ایرنا: اتحادیه اروپا هشدار داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام خروج از معاهده تجارت تسلیحاتی مانع از مبارزه جهانی با قاچاق اسلحه می شود. ‘فدریکا موگرینی’ رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: تصمیم آمریکا برای پس گرفتن امضای خود از این معاهده کمکی به تلاش های کنونی برای ایجاد شفافیت در […]

خبرگزاری ایرنا: اتحادیه اروپا هشدار داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام خروج از معاهده تجارت تسلیحاتی مانع از مبارزه جهانی با قاچاق اسلحه می شود.

‘فدریکا موگرینی’ رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: تصمیم آمریکا برای پس گرفتن امضای خود از این معاهده کمکی به تلاش های کنونی برای ایجاد شفافیت در تجارت بین المللی سلاح، جلوگیری از قاچاق اسلحه و مبارزه با انحراف از سلاح های متعارف نمی کند.

وی افزود: اتحادیه اروپا همچنان از همه کشورها به ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ سلاح می خواهد بدون هیچ تعللی به معاهده تجارت تسلیحاتی محلق شوند.

ترامپ روز جمعه در انجمن ملی سلاح آمریکا اعلام کرد که واشنگتن امضای خود را از معاهده تجارت تسلیحاتی پس می گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا از این معاهده حمایت کرده بود اما سنا تاکنون آن را تصویب نکرده است.

موگرینی گفته که اتحادیه اروپا این معاهده را که در پی قاعده مند کردن جریان سلاح به مناقشه پرمناقشه است، عامل «کمک به تلاش های بین المللی برای تضمین صلح، امنیت و ثبات می داند».

وی ادامه داد: همه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به معاهده تجارت تسلیحاتی پیوسته اند و مصمم به پیگیری اهداف آن و تصویب و اجرای جهانی آن هستند.

این معاهده که در دسامبر ۲۰۱۴ اجرایی شد کشورهای عضو را ملزم می کند تا سوابق انتقال بین المللی تسلیحات را ثبت کرده و مانع از انتقال فرامرزی آن به نحوی شوند که در نقض حقوق بشر یا حمله به غیرنظامیان استفاده نشود.