به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ حسن ریوندی در یکی از نمایش‌هایش از مشکلات گرفتن وام می‌گوید.  

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ حسن ریوندی در یکی از نمایش‌هایش از مشکلات گرفتن وام می‌گوید.