آفتاب نیوز :  ” آفتاب نیوز :  “امروز در دیدار مهمان های کنفرانس اتحاد با رهبر معظم انقلاب، به محض اینکه ریاست جمهور جلوی میکروفن رفت پدر شهید احمدی روشن ایستاد و و رو به رهبری با داد اظهار کرد که وجود حسن روحانی برای کشور مضر است.”“این روایت یکی از رسانه های مخالف دولت […]

آفتاب نیوز :  ” آفتاب نیوز :  “امروز در دیدار مهمان های کنفرانس اتحاد با رهبر معظم انقلاب، به محض اینکه ریاست جمهور جلوی میکروفن رفت پدر شهید احمدی روشن ایستاد و و رو به رهبری با داد اظهار کرد که وجود حسن روحانی برای کشور مضر است.”
“این روایت یکی از رسانه های مخالف دولت از مراسم اتحاد بخش امروز بود. در ادامه این روایت آورده شده است:” در ادامه این روایت آورده شده است:”یکی از اعضای بیت رهبری از وی درخواست کرد بنشیند ولی او نپذیرفت که سر انجام با وساطتت سردار حاجی زاده، احمدی روشن نشست و سخنرانی ریاست جمهور آغاز گردید.”
“هر چند که زیادی از رسانه ها من جمله رسانه های منتقد دولت به این مبحث نپرداختند اما این روایت عجیب، فوری در بعضی از کانالهای مخالف دولت منتشز شد و کوشش کردند تا خروجی جلسه اتحاد بخش و پربار امروز را تحت الشعاع قرار دهند.
اما اصل ماجرا چه بود؟
مراسم دیدار را رهبرانقلاب به فرایند هر سال با قرائت قرآن آغاز می گردد و پدر شهید عزیز احمدی روشن هم به خاطر دیرکرد در رسیدن به مراسم و هم طی مراحل طبیعی مراقبت و تشریفات بعد از قرائت قرآن و همزمان با آغاز سخنرانی رییس جمهور وارد حسینیه می گردد. این موضوع_یعنی دیر رسیدن به مراسم_ باعث ناراحتی وی شده و همزمان با آغاز سخنرانی روحانی با صدای بلند اعتراض می کند که به چه سبب مراحل طبیعی مراقبت اینقدر طول کشیده و به چه سبب برای سایر آقایان و روحانیون اینچنین نیست!
این موضوع_یعنی دیر رسیدن به مراسم_ باعث ناراحتی وی شده و همزمان با آغاز سخنرانی روحانی با صدای بلند اعتراض می کند که به چه سبب مراحل طبیعی مراقبت اینقدر طول کشیده و به چه سبب برای سایر آقایان و روحانیون اینچنین نیست!این مبحث و سوء برداشت با حضور و گفت وگو سردار حاجی زاده تمام می گردد و پس از ان هم با توضیحات مسئولین مربوطه بدون حاشیه های دیگری انتهاء می پذیرد اما مجال طلبان که هر مجال و موقعیتی را برای اختلاف افکنی در شرایط فعلی از دست نمیدهند روایت وارونه ای را منتشر می کنند تا ماهی مقصودشان را صید کنند چون که به تعبیر امروز رهبر معظم انقلاب اتحاد و یکدلی و یک زبانی تنها راه غلبه دنیای اسلام بر دسیسه ها است و چه خوب تر که از منظر مجال طلبان بدخواه این یکدلی و یک زبانی از محور کلیدی آن آسیب زده گردد.
مرجع: خبرآنلاین/مجید تولایی