شهرام کوسه غراوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به دیدار موخر آقای روحانی با طیفی از اصلاح طلبان، بیان کرد: این همکاری توان دارد بسیار خوب باشد و باید به سمتی حرکت کند که مردم منفعت ببرند و یک وفاق بین تمام جریان های سیاسی و مجموعه دولت، مجلس شورای اسلامی و […]

شهرام کوسه غراوی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به دیدار موخر آقای روحانی با طیفی از اصلاح طلبان، بیان کرد: این همکاری توان دارد بسیار خوب باشد و باید به سمتی حرکت کند که مردم منفعت ببرند و یک وفاق بین تمام جریان های سیاسی و مجموعه دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه شکل بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه آقای روحانی توان دارد با همه جریان های سیاسی، علما و روحانیون سراسر کشور جلساتی برگزار کند، تصریح نمود: این دیدارها باید در جهت همکاری و پیشبرد اغراض پیش رو در حوزه های متفاوت اجتماعی و اقتصادی باشد.

نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما از آقای روحانی توقع داریم که این نشست ها زیادتر برگزار گردد. من می اندیشم این نشست ها توان دارد به پیشبرد اغراض بلند مدت کشور کمک کند و موجب وفاق و همدلی بین جریانات متفاوت گردد.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس در انتهاء اظهار کرد: همکاری با جریانهای متفاوت توان دارد همه را برای گذر از بحران بسیج کند و مطمئنا بار مثبتی برای جامعه دارد که توان دارد ما را به اغراض خود برساند.

انتهای پیام