مهرناز اسکندری معاون امور توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد از فعالیت گسترده جمعیت ها، گروههای همیار سلامت روان اجتماعی و پایگاههای سلامت اجتماعی با تعامل سازنده و همکاری درون بخشی شامل گروههای اجتماع محور، مراکز مشاوره و برون بخشی همچون١٢٣ اورژانس اجتماعی خبر داد به گزارش خبرنما, مهرناز اسکندری معاون امور توسعه پیشگیری با […]

 

مهرناز اسکندری معاون امور توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد از فعالیت گسترده جمعیت ها، گروههای همیار سلامت روان اجتماعی و پایگاههای سلامت اجتماعی با تعامل سازنده و همکاری درون بخشی شامل گروههای اجتماع محور، مراکز مشاوره و برون بخشی همچون١٢٣ اورژانس اجتماعی خبر داد

به گزارش خبرنما, مهرناز اسکندری معاون امور توسعه پیشگیری با یادآوری دهم سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی گفت:با وجود اینکه نرخ خودکشی در ایران کمتر از آمار سایر نقاط جهان است اما شیوع آن در جوانان ایرانی، ٢برابر میانگین جهانی است. یکی از راههای کاهش خودکشی آگاهی دادن به خانواده ها، سازمانها و تقویت عزت نفس، آموزش مهارتهای مقابله ای و تصمیم گیری و… می باشد تا مردم با نشانه ها و علایم هشدار دهنده رفتار خودکشی آشنا شوند و با ارجاع به موقع به متخصصین و خطوط بحران به فرد بحران زده کمک نمایند

وی در ادامه افزود گفت:مطابق با شعار امسال انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی”همکاری با یکدیگر برای پیشگیری از خودکشی “که با حمایت سازمان بهداشت جهانی برگزار می گردد، شاهد فعالیت های گسترده داوطلبین اجتماعی شامل برگزاری و سمینار و کارگاه آموزشی در فضای مجازی، تهیه پوستر و بروشور، طرح پرسش و پاسخ، تهیه پاور، کلیپ و انیمیشن و نصب بنر بوده ایم، که در این راستا حداقل ١٨١١نفر از خدمات آگاهسازی و اطلاع رسانی از پیشگیری از خودکشی برخوردار شدند

وی در خاتمه از جمعیت ها و گروههای همیار سلامت روان اجتماعی، پایگاههای سلامت و همکاری گروههای اجتماع محور و مراکز مشاوره و خط اورژانس اجتماعی ١٢٣ و کلیه دست اندرکاران که در احقاق این مهم، همکاری و تلاش نمودند تشکر و قدردانی کرد.