حمید حاج اسماعیلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: گرچه افزایش دستمزد یکی از مطالبات به حق کارگران در شرایط کنونی هست، ولی بازبینی آن در شورای عالی کار نامتعادلی هست، بنابراین باید برای جبران قدرت خرید کارگران حدس های کارشناسی دارا باشیم. وی دنبال کرد: وقتی توان نداریم دستمزد کارگران را ترمیم […]

حمید حاج اسماعیلی در اظهار کرد وگو با ایسنا، اظهار کرد: گرچه افزایش دستمزد یکی از مطالبات به حق کارگران در شرایط کنونی هست، ولی بازبینی آن در شورای عالی کار نامتعادلی هست، بنابراین باید برای جبران قدرت خرید کارگران حدس های کارشناسی دارا باشیم.

وی دنبال کرد: وقتی توان نداریم دستمزد کارگران را ترمیم کنیم باید به سراغ فعال کردن مکانیسم های حمایتی برویم و تخصیص سبد کالای حمایتی یا اعطای وام های ودیعه مسکن مطمئنا در کاهش هزینه های سبد معیشت کارگران موثر می باشد.

طبیعتا این راهکار عملیاتی تر از در اختیار قرار دادن وام های ودیعه مسکن هست چون گردش پول را در پی دارد.

وی سیاستهای دولت در حوزه مسکن را ناموفق دانست و اظهار کرد: بازار مسکن علی رغم آن که بشدت در کشور فعال بوده و حجم های اقتصادی و اشتغال در کشور را به صورت جدی دنبال می کند، اما آنچنان که باید امکان و مجال ظهور و بروز را به دست نیاورده و صنعت های منسوب ای که می توانستند به سبب رونق بازار مسکن در کشور فعال شوند، راکد باقی مانده اند.

به باور این فعال کارگری، اگر سیاست مسکن مهر بدرستی اجرایی و واحدهای مسکن مهر به نحو کارشناسی جانمایی شده بود، هم اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه مالک مسکن شده بودند، هم سرمایه های ملی به هدر نمی رفت.

حاج اسماعیلی در انتهاء با بیان این که تامین مسکن برابر قانون وظیفه دولت هاست، اضافه کرد: برای آن که درخواست ها در بازار مسکن فروکش کند باید سیاستهایی در حوزه مسکن به کار گرفته گردد که روی دیگر بخشهای اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذارد و دود آن به چشم کارگران و محرومان نرود.

انتهای پیام