عبدالرضا هاشم زایی در صحبت با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز با بیان اینکه دخالت بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز موثر هست، گفت: دستورالعمل هایی که جدیدا بانک مرکزی در مورد فعال تر شدن صرافی ها در فروش ارز ابلاغ کرده هست در این روند کاهشی موثر بوده هست. وی با […]

عبدالرضا هاشم زایی در صحبت با ایسنا، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز با بیان اینکه دخالت بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز موثر هست، گفت: دستورالعمل هایی که جدیدا بانک مرکزی در مورد فعال تر شدن صرافی ها در فروش ارز ابلاغ کرده هست در این روند کاهشی موثر بوده هست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فروش نفت ما به میزان کافی هست و در بازار جهانی نیز نرخ نفت افزایش یافته هست، تصریح نمود: بنده فکر نمی کنم نرخ ارز در درازمدت خیلی پایین بیاید اما دخالت بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز باید ادامه یابد.

انتهای پیام