اردشیر نوریان در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری در مورد دسیسه دشمنان به ویژه آمریکا در سال ۹۸، اظهار کرد: ذات ایالات متحده پیروزی خواهی و زیاده طلبی هست که در پی سلطه طلبی و هژمونی هست. بنابراین اگر کسی فکر کند که روزی آمریکا با ماهیت […]

اردشیر نوریان در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به بیانات موخر مقام معظم رهبری در مورد دسیسه دشمنان به ویژه آمریکا در سال ۹۸، اظهار کرد: ذات ایالات متحده پیروزی خواهی و زیاده طلبی هست که در پی سلطه طلبی و هژمونی هست. بنابراین اگر کسی فکر کند که روزی آمریکا با ماهیت حکمرانی امروز دست از زیاده خواهی بر می دارد، اشتباه کرده هست.

وی اضافه کرد: این مبحث به طور مستمر باید موردنظر سیاستگذاران و تنظیم کنندگان عرصه سیاست داخلی و بیگانه قرار گیرد که با دولتی طرف هستیم که ذات زیاده خواهی دارد، بنابراین باید علاوه بر زیاده خواهی آمریکا آمادگی و برخوردهای هوشمندانه، هدفمند و برنامه دار داشت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی با بیان این که در گذشته هم آمریکایی ها زیاده خواهی نسبت به ایران داشتند و در آینده هم همین گونه خواهد بود، اظهار کرد : بر طبق بیانات موخر مقام معظم رهبری باید برنامه و تدبیر و درایتی برای مبارزه منطقی و هوشمندانه با زیاده خواهی های آمریکا داشت.

وی اضافه کرد: در شرایطی که استکبار ذاتا زیاده خواه هست، باید با طرحی توام با محافظت عزت و هوشیاری بر بر طبق حکمت، عزت و مصلحت به شکلی شرایط را پیش برد که سر انجام آرمان های انقلاب و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی محافظت و دنبال گردد. رسیدن به این هدف دارای الزاماتی هست که نخستین آن محافظت انسجام و اتحاد داخلی هست.

نقد و انتقاد مشکلی ندارد تا جایی که انسجام را بر هم نزده و منفعت های ملی را دچار آسیب نکند، بنابراین محافظت اتحاد نخستین لزوم و اولویت هست.

وی بیان کرد: باید ضمن انتقاد سازنده به کارهای دولت و نادیده نگرفتن انتقادهای دلسوزانه از سوی دولت به این مبحث توجه داشت که دستگاه دیپلماسی به عنوان سربازان و سرداران دیپلماسی کشور می باشند و باید مورد پشتیبانی قرار گیرند تا مطمئن و پشت گرم به پشتیبانی ملی به اجرای سیاست های راهبردی بپردازند. این شرایط موجب می گردد که سناریو و برنامه های بهتری در مباحث متفاوت تدوین کرده و آمادگی های لازم را دارا باشند.

رییس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس شورای اسلامی در عین حال، اظهار کرد : دستگاه دیپلماسی هم باید تصمیم های مقتضی را در زمان مقتضی و به طور آنلاین بر خط و لحظه ای اتخاذ نمایند. علاوه بر این ابتکار عمل لازم را هم دارا باشند.

وی تصریح نمود: ابتکار عمل در صحنه بیگانه از الزامات دستگاه های دیپلماسی هست، بنابراین باید با حدس مشی بازیگران واکنش های برابرهای منطقی را نسبت به کشورهای رقبا به ویژه دشمنان و متخاصمان حدس زد و تخمین صحیح و منطقی از سناریوهای مقابل جمهوری اسلامی ایران داشت.

نوریان ادامه داد: در این شرایط نه فقط باید دشمن شناسی دقیقی داشت که برنامه و سناریوی محکم در برخورد با هر گونه وضعیتی در عرصه سیاست بیگانه و طراحی برنامه مدون برای پیگیری و اجرا جهت رسیدن به اغراض ضروری هست، چون در غیر این صورت ما در دنیای مملو از انفعال باقی مانده و وادار هستیم در بازی طراحی شده دیگران بازی کنیم که این دربردارنده اغراض و آرمان های ایران نخواهد بود. 

 به گفته وی، مطمئنا در چنین شرایطی میتوان با سناریوهای محتمل در سال ۹۸ برخورد منطقی کرد. این با اهمیت به اتحاد و اجماع برای پیگیری راهبردها و عمل در صحنه سیاست بیگانه و بین المللی بویژه در دنبال کردن تغییرات با اهمیت سال آینده در عرصه بین المللی و منطقه احتیاج دارد.

انتهای پیام