حجت الاسلام حسن نوروزی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین و ارزش زیادتر اجرای قوانین نسبت به تصویب قوانین جدیدتر، بیان کرد: گرچه به قانونگذاری احتیاج داریم؛ چون که جهان به سرعت در حال تغییر هست و ما احتیاج داریم که قوانین را مستمرا […]

حجت الاسلام حسن نوروزی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین و ارزش زیادتر اجرای قوانین نسبت به تصویب قوانین جدیدتر، بیان کرد: گرچه به قانونگذاری احتیاج داریم؛ چون که جهان به سرعت در حال تغییر هست و ما احتیاج داریم که قوانین را مستمرا به روزرسانی کنیم، اما نظارت بر حسن اجرای قانون هم مسئله ای هست که بسیار ارزش دارد. برای مثال ما قانون تصویب می کنیم، اما در نظام آیین نامه نویسی و یا در تطبیق قوانین به یک گونه ای نقض می گردد و یا در حوزه اجرا به شکلی دیگر برداشت می گردد.

وی دنبال کرد: من می اندیشم هر کمیسیون باید مشاوران امینی داشته باشد تا اجرای قوانینی که تصویب می گردد را پیگیری کند. برای مثال پیگیری کنند این قانون به چه میزان اجرایی شده هست و نتیجه آن چه شده هست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: ما قانون را تصویب می کنیم. شورای نگهبان آن را تایید کرده و دولت نیز آن را ابلاغ می کند، اما برای نظارت بر اجرای آن احتیاج هست که مشاورانی در کمیسیون ها آن را پیگیری کنند.

نوروزی عنوان نمود: همه انتظار دارند نماینده هم قانون تصویب کند و هم خود از این اداره به آن اداره اجرای آن را مورد نظارت قرار دهد. هیات رییسه مجلس باید تصویب کند تا برای هر کمیسیونی پنج یا شش نفر مشاورانی قوی لحاظ گردند تا اجرای قانون را تعقیب کنند. آنان دائما گزارش دهند که قانون چه طور اجرا شده هست و در چه مواردی نقص دارد.

انتهای پیام