مؤید حسینی صدر در اظهار کرد وگو با ایسنا در جواب به این سوال که اولویت های فعلی دولت برای گذر از شرایط تحریم دربردارنده چه مواردی هست، اظهار کرد: یکی از با اهمیت ترین اولویت های دولت، کاهش هزینه های غیرضروری هست. هزینه های جاری من جمله هزینه انواع مأموریت های داخلی و بیگانه […]

مؤید حسینی صدر در اظهار کرد وگو با ایسنا در جواب به این سوال که اولویت های فعلی دولت برای گذر از شرایط تحریم دربردارنده چه مواردی هست، اظهار کرد: یکی از با اهمیت ترین اولویت های دولت، کاهش هزینه های غیرضروری هست. هزینه های جاری من جمله هزینه انواع مأموریت های داخلی و بیگانه باید در شرایط فعلی به صورت جدی، کنترل گردد.

وی با بیان این که «هزینه های جاری کشور را میتوان به یک سوم حد فعلی کاهش داد»، اظهار کرد: دولت باید در کنار کاهش هزینه های جاری، افزایش درآمد را نیز در نظر داشته باشد و برای رسیدن به این هدف، میتوان از حوزه هایی مثل معادن و ترانزیت دریایی و هوایی که چندان با مبحث تحریم مربوط نیستند، استفاده کرد.

البته باید در جذب سرمایه بخش خصوصی به شکلی عمل کرد که آنان فکر نکنند چون شرایط تحریم هست، دولت به آنان روی آورده و با گذر از این شرایط، وی را یادش می رود.

این در حالی هست که دولت برای انجام مأموریت های بیگانه هزینه های بسیاری پرداخت می نماید و سفارتخانه های ما در کشورهایی که کمتر مراوده ای با آنان داریم و در طول سال، یکبار هم نام سفیرش را نمی شنویم، هزینه های بسیاری را تحمیل می کنند.

وی با اهتمام بر این که «دولت باید صادقانه با مردم رو به رو شود»، اظهار کرد: دولت باید دستورالعملی تهیه کند و در آن به صورت جدی انجام مأموریت های داخلی و بیگانه هزینه بر را به سمت کاهش هزینه ها حرکت دهد. این نمی توان که ما به مردم بگوییم تحریم هستیم اما خودمان با خودروی شاسی بلند رفت و آمد کنیم.

وی در انتهاء تصریح نمود: اگر می خواهیم جلوی تحریم ها کم نیاوریم باید هزینه های جاری را به یک سوم کاهش دهیم. وقتی در شرایط خاص هستیم مسئولین باید با پایین ترین هزینه و تشریفات عزیمت کنند.

انتهای پیام