به گزارش خبرنما ،عبدالکریم جمیرى، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانى سازمان بنادر و دریانورى با اشاره به اینکه سازمان بنادر یکى از متولیان مهم در حوزه حمل و نقل است، اظهار کرد: حمل و نقل به دلیل اهمیت بسیار زیاد در اقتصاد دنیا، نیازمند برنامه ریزى، توجه جدى و سرمایه گذارى […]

 

به گزارش خبرنما ،عبدالکریم جمیرى، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانى سازمان بنادر و دریانورى با اشاره به اینکه سازمان بنادر یکى از متولیان مهم در حوزه حمل و نقل است، اظهار کرد: حمل و نقل به دلیل اهمیت بسیار زیاد در اقتصاد دنیا، نیازمند برنامه ریزى، توجه جدى و سرمایه گذارى کلان است تا بتوان به شرایط مناسب اقتصادى و اجتماعى دست یافت.
وى با بیان اینکه سرمایه‌گذارى گسترده‌اى در بنادر ایران صورت گرفته است، عنوان کرد: به طور حتم دولت به تنهایى امکان چنین سرمایه‌گذارى را نداشته و ندارد، بنابراین در این مسیر با توجه به ظرفیت قانونى اصل ۴۴ قانونى اساسى از توان مالى و مشارکت بخش خصوصى در حوزه دریایى و بندرى استفاده شده و ضرورت دارد در ادامه راه نیز گام‌هاى بلندترى برداشته شود.
وى با تأکید بر اینکه توسعه بنادر ایران؛ رونق تولید و اشتغالزایى را براى کشور به همراه دارد، اظهار کرد: ضرورت دارد تا سیاست‌هاى دولت بر مبناى تعامل منطقى با بخش خصوصى باشد، با چنین نگاهی شاهد سرمایه‌گذارى مطلوب خواهیم بود و منافع چنین امری برای بخش خصوصی، دولت و مردم است.
جمیری با اشاره به اینکه بنادر ایران رونق خوبی پیدا کرده است، گفت: سازمان بنادر و دریانوردى به بخش خصوصى میدان داده و همین مسئله موجب شده است تا توان کشور در حوزه بندرى و دریایى ارتقاء پیدا کند.
وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردى به بخش خصوصى میدان داده است، ادامه داد: اقدامات سازمان بنادر؛ منافع بسیارى را براى کشور به همراه داشته است و فعالیت‌هاى صورت گرفته قابل تقدیر است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شوراى اسلامى نگاه و توجه سازمان بنادر و دریانوردى به تأمین قطعات و تجهیزات بندرى و دریایى با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبرى بر خودکفایی را اثرگذار دانست و گفت: ما با تحریم مطلق در همه بخش ها از جمله حوزه دریایى و بندرى مواجه هستیم و به طور حتم نگاه ویژه به تأمین قطعات با توجه و تکیه بر توان داخلى، موجب رونق اقتصاد ایران خواهد شد.